Perheiden rukousviikko 18.-25.3.2023

Vanhemmille artikkeli luettavaksi

PERHEALTTARIN UUDELLEEN RAKENTAMINEN

Kirjoittanut: Willie ja Elaine Oliver, suomeksi kääntänyt Päivi Helminen

Opetamme lapsiamme palvomaan ja rakastamaan Jumalaa

Raamatunteksti: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.” (5. Moos. 6:5.)

Nykyään on yleinen käytäntö yliopistokampuksilla, että professorit eläkkeelle jäädessään pitävät viimeisen niin kutsutun jäähyväisluennon. Tällaista jäähyväisluentoa varten professoreita pyydetään ajattelemaan syvällisesti asioita, jotka ovat heille tärkeitä, ja kokoamaan mietteensä ikään kuin viimeisiksi neuvoiksi tai ohjeiksi yleisölle. Yleisö jää aina miettimään, miten he itse välittäisivät oman tiivistyneen viisautensa, jos he tietäisivät, että heillä olisi vain yksi viimeinen mahdollisuus puhua yleisölle. Yleensä professorit ovat varsin terveitä ja hyväkuntoisia pitäessään jäähyväisluentoaan, vaikka luennon nimen perusteella voisi kuvitella, että kuolema olisi jo piankin korjaamassa heidät.

Tohtori Randy Pausch ei kuitenkaan ollut terve pitäessään omaa jäähyväisluentoaan. Tämä 46-vuotias Carnegie Mellon Universityn tietojenkäsittelyopin professori, Pittsburghissa, Yhdysvaltain Pennsylvaniassa, oli hiljattain saanut tietää sairastavansa haimasyöpää ja hänelle oli annettu vain muutama kuukausi elinaikaa. Tämä kolmen lapsen isä käytti jäähyväisluentoaan tilaisuutena jättää omille lapsilleen, oppilailleen ja maailmalle henkisen perinnön. Luennosta tehtiin kirja, The Last Lecture (2008), josta tuli menestysteos, joka on käännetty myös suomen kielelle nimellä Jäähyväisluento (2009).

Yksi asia, joka nousee selvästi esiin hänen kirjastaan, on hänen rakkautensa perhettään ja ihmiskuntaa kohtaan. Hän kannustaa kärsivällisyyteen toisia ihmisiä kohtaan sanoen: ”Odota vain tarpeeksi pitkään, ja ihmiset tulevat yllättämään sinut ja tekemään sinuun vaikutuksen.”

Tohtori Pausch näytti kuvia lapsuutensa lastenhuoneen seinästä, jota koristivat matemaattiset yhtälöt, joita hän itse oli piirrellyt seiniin. Palveluksena itselleen hän kehottaa vanhempia antamaan lastensa piirrellä, maalata ja kirjoittaa makuuhuoneittensa seiniin, aivan kuten hänen äitinsä antoi hänen tehdä niin. Hän sanoo, että hänen äitinsä uskoi häneen ja oli kärsivällinen ja kannustava auttaen häntä saavuttamaan unelmansa. Lähestyvä kuolema mielessään tohtori Pausch sanoi myös: ”Mooseksen tavoin, minä saan nähdä luvatun maan, mutta en saa itse astua sinne.”

On mielenkiintoista, että tässä akateemisessa luennossaan tohtori Pausch mainitsee profeetta Mooseksen. Mooseksellakin totta tosiaan oli paljon sanottavaa ”oppilailleen”, lapsilleen ja kansalleen, Israelin kansalle, ennen kuin hän kiipesi viimeisen kerran ylös Nebon vuorelle. Mooseksen jäähyväisluento, joka löytyy 5. Moos. 6:4–9, ja joka yleisesti tunnetaan nimellä Shema, korostaa israelilaisille ensin sitä, että on olemassa vain yksi oikea Jumala. Sitten jäähyväisluennossa muistutetaan heitä käskystä rakastaa ”Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi”. Shema kehottaa vanhempia teroittamaan alinomaa lastensa mieleen, että heidän tulee rakastaa Jumalaa aina tilaisuuden tullen aamuin, päivisin ja öisin. Shemaon uskontunnustus, uskollisuusvala Jehovalle — ainoalle oikealle Jumalalle.

Mooseksen viimeisessä sanomassa voidaan nähdä paljon samaa kuin Vanhan testamentin viimeisessä sanomassa, joka löytyy Malakian kirjasta: ”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.” (Mal. 3:23, 24.) Nämä ovat siis koko Vanhan testamentin viimeiset sanat.

Tämä Malakian kirjan profeetta Eliaan viittaava sanoma on, että ihmisten sydämet tulevat kääntymään ”ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava”. Elialla oli rohkea sanoma aikansa kansalle ja perheille. Tuo sanoma on edelleen hyvin tarpeellinen myös meidän aikamme perheille. Se on muistutus siitä sydämiä muuttavasta työstä, jonka Jumala tekee meissä ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. Malakian kirjassa kerrotaan, että sen lisäksi, että kansa oli hylännyt liittonsa Jumalan kanssa, se oli hylännyt myös perheliittonsa. Siksi Malakian kirjassa viitataan profeetta Elian aikoihin, kun tämä haastoi Baalin alttarien edessä palvovat ihmiset ja rakensi uudelleen alttarin Jehovalle, ainoalle oikealle Jumalalle.[1] Elian piti ennallistaa rikkoutuneet alttarit ja opettaa kansa uudelleen palvomaan Jumalaa. Hänen piti palauttaa heidän muistiinsa Mooseksen viimeinen jäähyväisluento, jossa heitä muistutettiin käskystä rakastaa ainoaa oikeaa Jumalaa.

Tämän kertomuksen ihmeellisin osa on siinä, miten ylenpalttista Jumalan rakkaus on hänen kansaansa kohtaan. Kun tuli lankesi taivaasta, se kulutti vain alttarin uhreineen, mutta ei kansaa. Kansan synneistä huolimatta Jumala ei tuhoa heitä, vaan antaa heille mahdollisuuden katua ja kääntää sydämensä Jumalan ja omien lastensa ja muiden ihmisten puoleen. Edellytyksenä sille, että Jumala ennallistaa asioita, on aina sydänten kääntyminen.

Tämän rukousviikon aikana toiveemme on, että perheet voisivat rakentaa (kenties ensimmäistä kertaa tai uudelleen) perhehartausalttarin koteihinsa. Perhehartaudet antavat jokaiselle perheelle mahdollisuuden päivittäin jälleenrakentaa Jumalan alttaria. Elian sanoma koskee sydänten kääntymistä, ei vain ulkoista tottelevaisuutta. Sama pätee perhehartauksiin. Kyse ei ole siitä, että pakottaisimme lapsia ja perheitä pitämään perhehartauksia. Kyse on sanomasta, joka kääntää vanhempien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän vanhempiensa puoleen. Kyse on perheenjäsenten keskinäisistä suhteista ja heidän suhteestaan Jumalaan. Perhehartaudet antavat perheenjäsenille mahdollisuuden pohtia Jumalan rakkauden, anteeksiannon ja hyväksynnän suuruutta.

Miten alttareita jälleenrakennetaan vuonna 2023? Mitkä ovat tämän päivän kodeistamme löytyviä Baalin alttareita, jotka pitää tuhota, jotta Jumalan alttari voidaan rakentaa uudelleen? Miten me voimme opettaa lapsiamme ja perheitä palvomaan Jumalaa ja rakentamaan uudelleen perhealttarinsa, kuten Elia rakensi uudelleen alttarin Herralle omana aikanaan? Monissa nykypäivän kodeissa on syvä kaipaus yhteyteen. Monet perhesuhteet ovat rikkoutuneet ja tarvitsevat korjaamista. Me tarvitsemme nykypäivän Elioita koteihimme, jotka kaipaavat toivoa, eheytymistä ja sydänten kääntymistä. Meidän tulee ennallistaa suhteemme ainoaan oikeaan Jumalaan — Jehovaan, joka on ainoa, joka voi tuoda todellista rauhaa, toivoa ja eheytymistä meidän sydämiimme ja koteihimme.

Tämän rukousviikon aikana pyrimme innostamaan perheitä luomaan uusia, myönteisiä ja terveitä kommunikointitapoja kodeissaan — sydämet kääntäviä tapoja, joiden perustana on armo ja hengen hedelmä. Kun me rakennamme perhealttarin uudelleen joka päivä, se on meiltä kannanotto siihen, että pidämme Jeesusta Kristusta elämämme ja kotimme keskiössä. Rukouksemme on, että tästä uudesta tai uudelleen käyttöön otetusta tavasta pitää perhehartauksia tulee säännöllinen tapa, joka liittää perheitämme tiiviimmin yhteen, syventää uskoamme Jumalaan, auttaa meitä jakamaan evankeliumia toisille ja valmistaa meitä Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen pikaista paluuta varten.

Maranata!


[1] Tutkiaksesi aihetta lisää lue: 1. Kun. 17, 18; Ellen G. White, Profeetat ja kuninkaat; Youngberg, John (2021) Where are the Elijahs?

Vastaa