Raamattumaraton lapsille luovalla tavalla

page1image8639776

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

page1image8642896

Raamattumaraton lukuohjelma 365 Raamatun kertomusta lapsille

(Perussanoma Oy)

1.

Jumala luo valon, Jumala luo taivaan s. 14–15

(1. Moos. 1: 1–8)

Kysymys: Millaista on olla pimeässä huoneessa? Entä mitä kaikkea kivaa voi tehdä, kun on valoisaa?

Tehtävä: Laittakaa hetkeksi silmät kiinni ja kädet silmien eteen. Sitten ottakaa kädet pois silmiltä ja avatkaa silmät.

2.

Jumala luo kasvit ja puut, Jumala luo auringon ja kuun s. 16–17

(1. Moos. 1: 9–19)

Kysymys: Mistä hedelmistä tai kasviksista pidätte eniten?

Tehtävä: Piirtäkää aurinko ja kuu. Jos on mahdollista, kurkistakaa ikkunasta taivaalle näkyykö siellä aurinkoa tai kuuta.

3.

Jumala luo kalat ja linnut, Jumala luo eläimet s. 18–19

(1. Moos. 1: 20–25)

Kysymys: Jumala loi paljon eri eläimiä! Mistä eläimestä pidätte eniten?

Tehtävä: Kukin esittää vuorollaan jotakin eläintä ja toiset arvaavat, mitä eläintä hän esittää.

4.

Jumala luo miehen ja naisen, Jumala lepää s. 20–21

(1. Moos. 1: 26–31, 2: 1–3)

Kysymys: Jumala lepäsi ja iloitsi luomistaan asioista. Miten te voitte nauttia Jumalan luomista asioista?

Tehtävä: Jumala on luonut kehosi. Näytä kymmenen asiaa, mitä voit kehollasi tehdä. Esim. hyppää, konttaa, heiluta käsiä, nosta kädet ylös, kumarra, koukista sormia, tee kuperkeikka, taputa jne.

5.

Eedenin puutarha, Kiero käärme s. 22–23

(1. Moos. 2: 8–17, 3: 1–5)

Kysymys: Onko teistäkin usein houkuttelevaa juuri se, mitä ei saisi tehdä?

Tehtävä: Oli vain yksi puu, josta ei saanut syödä! Muistelkaa, mitä kaikkia mukavia asioita Jumala antoi Aadamille ja Eevalle Eedenin puutarhaan.

6.

Ensimmäinen synti, Aadamin ja Eevan rangaistus s. 24–25

(1. Moos.3:6–24)

Kysymys: Miltä sinusta tuntuu, kun olet tehnyt jotain, mitä ei olisi saanut tehdä?

Tehtävä: Jumala tiesi, mitä Aadam ja Eeva olivat tehneet. Silti Jumala kutsui heitä tunnustamaan pahan tekonsa. Jumala haluaa antaa anteeksi ja kutsuu meitäkin tunnustamaan pahat tekomme. Rukoilkaa synnintunnustusrukous (esim. virsikirjan rukoukset 700– 714 tai: ”Rakas Jumala, olemme rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Anna meille syntimme anteeksi. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen.”).

7.

Kain ja Abel, Lahjoja Jumalalle, Kain tappaa veljensä s. 26–28

(1. Moos.4: 1–8)

Kysymys: Oletko sinä ollut joskus kateellinen?

Tehtävä: Miettikää, miten teidän perheessänne voitaisiin purkaa suuttumusta tai ärtymystä muita satuttamatta.

8.

Hyvä mies Nooa, Jumalan suunnitelma, Nooa rakentaa arkin s. 29–31

(1. Moos. 6: 5–10, 6: 13–18, 6: 22)

Kysymys: Nooan piti luottaa Jumalaan aika lailla, kun rohkeni rakentaa arkin. Mitä luottamus merkitsee teidän perheessänne?

page2image8440672

Tehtävä: Mittailkaa ja miettikää yhdessä, miten suuri arkki oli verrattuna esimerkiksi teidän taloonne.

9.

Kaksin kappalein, Vedenpaisumus, Korppi, Kyyhkynen s. 32–35

(1. Moos.7: 2–5, 7: 11–12, 8: 6–11)

Kysymys: Matka kesti monta kuukautta. Mitähän kaikkea tekemistä Nooan perheellä mahtoi arkissa olla?

Tehtävä: Keksikää mahdollisimman monta eri eläintä, joita arkissa oli ja miettikää miten ne ääntelevät.

10.

Lähtö arkista, Sateenkaari s. 36–37

(1. Moos. 8: 15–22; 9: 8–17)

Kysymys: Oletko sinä nähnyt sateenkaaren? Muistatko mistä Jumalan lupauksesta se muistuttaa?

Tehtävä: Piirtäkää tai askarrelkaa sateenkaari.

11.

Jumala valitsee Abrahamin, Abraham muuttaa Kanaaninmaahan, Erityinen siunaus s. 38–40

(1. Moos.12: 1–5, 12: 7)

Kysymys: Jumala halusi siunata ja johdattaa Abrahamia. Miettikää, miten Jumala on siunannut ja johdattanut teidän perhettänne.

Tehtävä: Tutkikaa kartasta, missä eri paikoissa teidän perheenne jäsenet ovat asuneet tai asuvat ja missä te nyt asutte.

12.

Kaikille ei riitä tilaa, Loot muuttaa pois, Abraham saa vieraita s. 41–43

(1. Moos. 13: 5–13, 18: 1–10)

Kysymys: Abraham ja Saara olivat oikeastaan jo liian vanhoja saamaan lapsen. Miltähän heistä tuntui kuulla viesti heille syntyvästä lapsesta?

Tehtävä: Kanaaninmaassa alkoi olla ahdasta. Yrittäkää kävellä niin, että aikuinen pitää lasta käsistä kiinni ja lapsi seisoo aikuisen varpailla.

13.

Yksi hyvä mies, Sodoma ja Gomorra, Loot pakenee, Suolapatsas s. 44–47

(1. Moos.18: 17–33, 19: 1–26)

Kysymys: Miten Jumala suojeli Lootia?

Tehtävä: Leikkikää peili-leikkiä. Yksi on ”peili”, joka seisoo kasvot seinään päin. Huoneen toisessa päässä
toiset katsovat hänen selkäänsä. Heidän pitää päästä koskettamaan ”peiliä”, mutta liikkua saa vain silloin, kun peili katsoo seinään. Jos peili kääntää päänsä ja näkee jonkun liikkuvan, joutuu kiinni jäänyt leikkijä takaisin alkuun.

14.

Saara saa vauvan, Abrahamia koetellaan, Abrahamin valinta, Oinas s. 48–51

(1. Moos. 21: 1–8, 22: 1–18)

Kysymys: Onko sinun helppo totella esim. äidin ja isän ohjeita ja käskyjä?

Tehtävä: Abraham totteli Jumalaa. Leikkikää kapteeni käskee -leikkiä. Yksi antaa käskyjä toisille, esim. ”Kapteeni käskee: istukaa lattialle” Muiden tulee totella käskyjä vain silloin, kun käskyn edessä ovat sanat ”kapteeni käskee”. Muunlaisten käskyjen (esim. ”Istukaa lattialle”) tottelemisesta putoaa pois pelistä.

15.

Palvelijan rukous, Iisakin vaimo s. 52–53

(1. Moos. 24: 1–27)

Kysymys: Millaisissa asioissa ja miten Jumalalta voi pyytää apua?

Tehtävä: Vanhemmat voivat kertoa häistään tai siitä, miten kohtasivat toisensa. Katselkaa yhdessä sen aikaisia kuvia.

16.

Abrahamin pojanpojat, Esau metsästää, Jaakob jää kotiin s. 54–56

(1. Moos. 25: 20–29)

Kysymys: Perheenjäsenet ovat sekä samanlaisia että erilaisia. Miettikää yhdessä, minkä asian kukin teistä osaa hyvin.

Tehtävä: Ottakaa muutama leikkiastia (tai oikea). Lapset
tekevät leikisti ruokaa, jota tarjoavat vanhemmille.

17.

Maukasta keittoa, Iisakin viimeinen toive s. 57–58

(1. Moos. 25: 29–34, 27: 1–4)

Kysymys: Siunaus on tärkeä asia. Milloin sinut on viimeksi siunattu?

Tehtävä: Vanhemmat, siunatkaa lapsenne esim. Herran siunauksella. Voitte laittaa käden lapsen pään päälle tai olkapäälle.

Herra siunatkoon sinua
ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

2

page3image8740368

ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

18.

Rebekan suunnitelma, Iisak siunaa Jaakobia s. 59–60

(1. Moos. 27: 5–29)

Kysymys: Miksi on tärkeää, että kaikkia perheen lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti?

Tehtävä: Kertokaa tasapuolisesti toisillenne, mitä asioita arvostatte tai mistä asioista tykkäätte toisissanne.

19.

Jaakob pakenee, Jaakob näkee unta enkeleistä s. 61–62

(1. Moos. 27: 30–46, 28: 10–22)

Kysymys: Jaakob joutui pakoilemaan pitkään huijattuaan isäänsä ja veljeänsä. Miltä tuntuu, kun on huono omatunto?

Tehtävä: Leikkikää hetki piilosta.

20.

Jaakob rakastuu Raakeliin, Laban petkuttaa Jaakobia, Jaakob saa Raakelin vaimokseen s. 63–65

(1. Moos.29:1–28)

Kysymys: Miltä tuntuu joutua huijatuksi?

Tehtävä: Keskustelkaa, miksi lupauksen pitäminen on tärkeää.

21.

Jaakobin suuri perhe, Laban yrittää toista temppua, Täpliä ja juovia
s. 66–68

(1. Moos. 29: 31–30: 43)

Kysymys: Auttoikohan Jumala Jaakobia oikeanlaisten lampaiden ja vuohien syntymisessä?

Tehtävä: Kuvitelkaa, millaista olisi lähteä pitkälle matkalle, jos perheessänne olisi 13 lasta ja mukaan pitäisi ottaa vielä useita eläimiä.

22.

Jaakob kohtaa Jumalan, Ystäviä ja veljiä s. 69–70

(1. Moos. 32: 24–33: 17)

Kysymys: Miltä anteeksi antamisen ja saamisen jälkeen tuntuu?
Tehtävä: Isä tai äiti voi painia leikillään lapsen kanssa.

23.

Jaakobin rakkain poika, Joosefin outo uni, Aurinko, kuu ja tähdet s. 71–73

(1. Moos. 37: 3–11)

Kysymys: Oletko sinä ollut joskus kateellinen? Milloin?

Tehtävä: Joosef näki unen, jossa hänen veljiensä lyhteet kumarsivat hänen lyhdettään. Kumartakaa niin monta kertaa kuin Joosefilla oli veljiä. (11)

24.

Vihaiset veljet, Juoni Joosefia vastaan, Joosef myydään orjaksi s. 74–76

(1. Moos. 37: 12–28)

Kysymys: Miltähän Joosefista tuntui, kun veljet hylkäsivät hänet kaivoon?

Tehtävä: Muodostakaa perheestänne karavaani. Isä tai äiti voi kontata kamelina ympäri huonetta ja muut tulevat jonossa perässä. (Pienin voi ratsastaa kamelilla.)

25.

Kaukana kotoa, Joosefin käy taas huonosti s. 77–78

(1. Moos. 39: 1–20)

Kysymys: Oletko sinä ollut tilanteessa, jossa joku ei ole uskonut, vaikka olet kertonut totuuden?

Tehtävä: Keskustelkaa, miksi asiat eivät mene aina hyvin, vaikka tekisimmekin oikein.

26.

Leipurin uni, Juomanlaskijan uni, Kuninkaan uni s. 79–81

(1. Moos. 40: 1–23, 41: 1–8) Kysymys: Onko unilla aina merkitys tai ovatko ne aina Jumalan puhetta?

Tehtävä: Äännelkää kuten ne eläimet, joita farao unessaan näki. (Sanokaa ”ammuu” 7+7 kertaa.)

27.

Joosef hämmästyttää kuninkaan, Joosef saa uuden työn, Hyvin tärkeä mies s. 82–84

(1. Moos. 41: 14–49, 53–57)

Kysymys: Millaisten tapahtumien kautta Jumala oli johdattanut Joosefin tärkeään asemaan Egyptissä?

Tehtävä: Leikkikää tilannetta, kun Joosef puetaan hienoihin vaatteisiin ja asetetaan tärkeään virkaan.

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

3

page4image8396512

28.

Nälänhätä Israelissa, Unet toteutuvat s. 85–86

(1. Moos. 42: 1–3, 5–10)

Kysymys: Olikohan Joosef vielä vihainen veljilleen kaikkien vuosien jälkeen?

Tehtävä: Keskustelkaa, onko teidän vaikea unohtaa, jos joku on loukannut teitä?

29.

Joosefin juoni, Benjamin lähtee Egyptiin, Hopeamalja s. 87–89

(1. Moos. 42: 11–44: 34)

Kysymys: Miltähän Benjaminista tuntui, kun hänen tavaroistaan löydettiin Joosefin malja?

Tehtävä: Näytelkää, millaiset ilmeet Joosefin veljillä ehkä oli, kun Joosef otti yhden veljistä vangiksi.

ETAPPIPALKINTO 1

30.

Joosef antaa anteeksi, Isä ja pojat s. 90–91

(1. Moos. 45:1–15, 25–28, 47: 5–12)

Kysymys: Jumala käänsi pahan asian hyväksi Joosefin elämässä. Onko teille koskaan käynyt niin?

Tehtävä: ”Joosef suuteli ja syleili itkien kaikkia veljiään.” (1. Moos. 45: 15) Tekin voitte halata toisianne ja sanoa: ”Minä rakastan sinua.”

31.

Joosefin pojat, Joosef kuolee Egyptissä s. 92–93

(1. Moos. 48: 1–22, 50: 22–26) Kysymys: Jumala lupasi Abrahamille ja hänen lapsilleen viedä heidät kotiin luvattuun maahan. Jumala on luvannut johdattaa meidätkin luvattuun maahan, taivaan kotiin. Millaista luulette taivaassa olevan?

Tehtävä: Piirtäkää tai rakentakaa esimerkiksi Lego-palikoista unelmakotinne.

32.

Israelilaiset joutuvat orjiksi, Vauva korissa, Egyptiläinen prinsessa, Äiti Mooses-vauvalle s. 94–97

(2. Moos. 1: 1–2: 10)
Kysymys: Mitkä asiat teitä pelottavat?

Tehtävä: Pikku Mooses laitettiin koriin. Laulakaa hänelle jokin tuntemanne iltalaulu, tai esim. ”Tule kanssani, Herra Jeesus” (virsi 548, Lasten virsi 145). Tai voitte rukoilla yhdessä: ”Kiitos Taivaan Isä, että sinä näet pelkomme ja pidät meistä kaikista huolta. Aamen.”

33.

Israelilainen Mooses, Koti autiomaassa s. 98–99

(2. Moos. 2: 11–25)

Kysymys: Joskus, jos tapahtuu jotakin epäoikeudenmukaista, suuttuminen voi olla oikein. Jumala ei kuitenkaan halua meidän satuttavan toisiamme. Millaisista asioista te viimeksi olette suuttuneet? Miten toimit /olisi ollut hyvä toimia?

Tehtävä: Tehkää suunnitelma, miten voisitte seuraavana päivänä olla avuksi toisillenne.

34.

Palava pensas, Mooses ja Aaron s. 100–101

(2. Moos. 3: 1–4: 20)

Kysymys: Millaisille ihmisille Jumala uskoo tehtäviä?

Tehtävä: Tutustukaa erilaisiin tehtäviin ja töihin. Vanhemmat, kertokaa lapsille omista ammateistanne ja / tai esim. tehtävistä seurakunnassa.

35.

Jumalan sanoma kuninkaalle, Joki muuttuu vereksi, Sammakkovitsaus, Pistävät hyttyset, Surisevat paarmat, Eläimet kuolevat s. 102–107

(2. Moos.7: 1–9: 7)

Kysymys: Miltähän Mooseksesta ja Aaronista tuntui, kun kuningas ei suostunut heidän pyyntöihinsä?

Tehtävä: Ensimmäinen onnettomuus oli se, että vesi muuttui vereksi. Keksikää 10 punaista asiaa.

36.

Paiseita ja näppyjä, Kova raekuuro, Heinäsirkkavitsaus, Sankka pimeys s. 108–111

(2. Moos. 9: 8–10: 29)

Kysymys: Mikä teidän mielestänne oli kamalin egyptiläisiä kohdannut onnettomuus?

Tehtävä: Egyptiläiset joutuivat olemaan kolme päivää ihan pimeässä. Sammuttakaa valot, menkää peiton alle piiloon tai peittäkää käsillä silmänne hetkeksi ja miettikää, miltä tuo pimeys on egyptiläisistä tuntunut.

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

4

page5image8644144

37.

Kymmenes vitsaus, Pääsiäinen, Egyptin orjuus päättyy s. 112–114

(2. Moos. 11: 1–12: 13, 12: 29–41) Kysymys: Miksi pääsiäistä vietetään?

Tehtävä: Israelilaiset lähtivät kovalla kiireellä. Vanhemmat, nostakaa lapset syliin ja juoskaa kiireesti toiseen huoneeseen.

38.

Pilvipatsas Tulipatsas, Punaisenmeren ylitys, Sotavaunut hukkuvat
s. 115–117

(2. Moos. 13: 17–14: 28)

Kysymys: Pelottikohan israelilaisia, kun he huomasivat egyptiläisten jahtaavan heitä tai kun he menivät Punaisenmeren yli?

Tehtävä: Tehkää suullanne meren ääntä (suhinaa) ja miettikää, millaista oli kulkea meren läpi, kun vettä oli ympärillä silmänkantamattomiin.

39.

Vettä autiomaassa, Israelilaiset valittavat s. 118–119

(2. Moos. 15: 22–16: 21)

Kysymys: Kuka sinusta pitää huolta? Onko teidän perheessä tapana siunata ruoka ja kiittää siitä?

Tehtävä: Leikkikää mannan
etsintää. Mannaa voivat olla esim. paperinpalat, joita sijoitetaan ympäri huonetta. Voitte myös rukoilla kiitosrukouksen esimerkiksi sanoen: ”Kiitos hyvä Jumala, että huolehdit meistä ja annat meille, mitä tarvitsemme elääksemme. Siunaa myös heitä, jotka elävät nälässä ja anna heille apusi. Aamen”

40.

Mooses vuorella, Kymmenen tärkeää sääntöä, Lisää tärkeitä sääntöjä
s. 120–122

(2. Moos. 19: 1–25, 20: 3–12, 21: 13–26)

Kysymys: Jumala antoi ihmisille 10 käskyä, koska niiden noudattamisesta seuraisi ihmisille hyvää. Onko sinun joskus vaikea totella muiden käskyjä?

Tehtävä: Kirjoitetaan yhdessä ylös ”Meidän perheen ohjeet”. Paperin voi laittaa vaikka seinälle.

41.

Kultainen vasikka, Mooses rukoilee israelilaisten puolesta s. 123–124

(2. Moos. 32: 1–35)

Kysymys: Jumala ei halua, että palvomme kuvia tai patsaita. Missä ja miten me voimme palvella ja kiittää Jumalaa?

5

Tehtävä: Kerätään adjektiiveja siitä, millainen Jumala meillä on.

42.

Pappeja kansan avuksi, Liitonarkku s. 125–126

(4. Moos. 18, 2. Moos. 25: 10–22)

Kysymys: Ihmisten ikävät teot täytyi sovittaa jotenkin tuonakin aikana. Paha saa aina rangaistuksen. Jumalan antamat papit toimittivat eläinuhreja Jumalan antamien sääntöjen mukaan, ihmisten syntien sovittamiseksi. Miksi meidän ei

enää tarvitse uhrata? Kuka on kärsinyt meidän rangaistuksemme? (Vastausta voitte kurkata kirjan sivulta 343.)

Tehtävä: Laintauluissa oli Jumalan ohjeet ihmisille siitä, miten tulisi elää. Raamattu on meille yhtä tärkeä Jumalan ohjekirja, jossa hän puhuu meille. Laittakaa Raamattu lelulaatikkoon tai pahvilaatikosta askarreltuun ”liiton arkkuun” ja kuljettakaa sitä leikkien israelilaisia kuljettamassa liitonarkkua.

43.

Vakoojia Kanaaninmaahan, Elämää autiomaassa, Jumala auttaa Joosuaa s. 127–129

(4. Moos. 13: 1–27, 5. Moos. 31, Joos. 1: 1–9)

Kysymys: Vaikuttavatko toisten ajatukset siihen, miten sinä ajattelet asioista?

Tehtävä: Lapset voivat leikkiä vakoojia. Liikkua hiippaillen ja piileskellen yrittäen nähdä, mitä aikuiset tekevät.

44.

Rahab piilottaa vakoojat, Lupaus Rahabin perheelle s. 130–131

(Joos. 2: 1–24)

Kysymys: Rahab olisi voinut jäädä kiinni vakoojien piilottelusta. Mitenkähän hän uskalsi silti tehdä sen?

Tehtävä: Punaisen nauhan ja karitsan veren israelilaisten ovienpielissä ensimmäisenä pääsiäisenä voi ajatella kuvastavan Jeesuksen ristinkuolemaa ja sen meille antamaa vapautta. Laittakaa punainen

nauha tai jotain muuta punaista ikkunaanne.

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

page6image8745776

45.

Jordanin ylitys, Toisella rannalla s. 132–133

(Joos. 3: 1–4: 24)

Kysymys: Miten Israelilaiset tiesivät, mitä tehdä?

Tehtävä: Miettikää yhdessä, mikä teitä voisi muistuttaa siitä, että Jumala on luvannut huolehtia teistä. Voitte askarrella aiheesta vaikka seinätaulun.

46.

Jerikon muurit, Marssi ympäri kaupungin s. 134–135

(Joos. 5: 13–6: 11)

Kysymys: Mitä merkitystä sillä on, että pyydämme Jumalalta neuvoa?

Tehtävä: Tehkää itsellenne paperitötterötorvet ja säästäkää ne seuraavaan lukuhetkeen.

47.

Muurit murtuvat, Kanaaninmaa s. 136–137

(Joos.6:15–17, 23:14–16)

Kysymys: Raamatusta näemme, että Jumala pitää lupauksensa. Millainen Jumala hän olisi, jos näin ei olisi? Miltä sinusta silloin tuntuisi?

Tehtävä: Kiertäkää pöytä niin monta kertaa kuin israelilaiset kiersivät Jerikon seitsemäntenä päivänä (7 kertaa). Lopuksi soittakaa leikisti torvia ja olkaa huutavinanne, kuin kansa tuolloin.

48.

Joosua jälkeen, Säännöt unohdetaan s. 138–139

(Tuom. 2: 10–3: 8)

Unohdatko sinä joskus tärkeitä asioita tai mitä joku on juuri sinulle sanonut?

Tehtävä: Leikkikää Kim-leikkiä. Laittakaa erilaisia esineitä pöydälle. Kaikki saavat katsella niitä jonkin aikaa. Yksi menee huoneesta pois ja muut ottavat yhden esineen pöydältä tai vaihtavat kahden esineen
paikkaa. Poissa ollut kutsutaan takaisin ja hän yrittää muistella, mikä esineistä puuttuu tai mitkä ovat eri paikoilla.

49.

Debora johtaa Jumalan kansaa, Nainen voittaa taistelun s. 140–141

(Tuom. 4: 4–24)

Kysymys: Raamatussa on paljon rohkeita naisia. Keitä rohkeita naisia tai tyttöjä te tunnette?

Tehtävä: Perheen vanhin istuu
kasvin, esim. kukan alle ja toimii tuomarina. Muut esittävät vuorotellen kysymyksen tai ongelman, johon tuomari vastaa.

50.

Jumala valitsee Gideonin, Gideon tahtoo merkin, kuiva villa s. 142–145

(Tuom. 6: 1–40)

Kysymys: Miten Jumala osoitti Gideonille olevansa varma valinnastaan?

Tehtävä: Jumala vastaa aina rukouksiimme, sillä tavalla kuin hän näkee olevan parhaaksi meille. Voitte rukoilla Jumalaa esim. näyttämään tämän Raamattumaratonin olevan siunaukseksi teidän perheellenne. Voitte rukoilla omin sanoin
tai: ”Taivaan Isä, anna tämän perheemme yhteisen raamatunluvun olla meille siunaukseksi ja anna meidän myös nähdä sen vaikuttavan elämäämme. Kiitos, että rakastat meitä. Aamen.”

51.

Liikaa miehiä, Gideonin pieni sotajoukko, Jumala antaa voiton s. 143–147

(Tuom. 7: 2–24)

Kysymys: Millainen tehtävä tuntuisi sinusta ihan mahdottomalta?

Tehtävä: Ottakaa kullekin lautanen, laittakaa sille vähän vettä ja lautanen lattialle. Kokeilkaa osaatteko latkia vettä kielellänne, niin kuin koirat.

(Tuom. 7: 5)

52.

Naomi palaa Betlehemiin, Ruut pellolla s. 148–149

(Ruut.1: 1–18, 2: 1–3)
Kysymys: Millainen on hyvä ystävä?

Tehtävä: Kirjoittakaa kirje tai kortti ystävällenne.

53.

Boas huolehtii Ruutista, Naomista tulee isoäiti s. 150–151

(Ruut 2: 4–12; Ruu 4: 9–17)

Kysymys: Boas rakasti Ruutia, vaikka tämä ei ollut israelilainen. Tunnetteko te ihmisiä, jotka ovat tulleet ulkomailta Suomeen asumaan? Miten te voisitte osoittaa heille rakkautta?

Tehtävä: Leikatkaa paperista
sydän kullekin perheenjäsenelle ja kirjoittakaa sydämiin toistenne nimet.

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

6

page7image8635200

54.

Hanna rukoilee vauvaa, Jumala vastaa Hannalle s. 152–153

(1. Sam. 1: 1–28)

Kysymys: Hanna jaksoi odottaa kauan, että Jumala vastaisi hänen rukoukseensa. Oletteko te joutuneet joskus odottamaan jotain asiaa kauan?

Tehtävä: Mitä te haluaisitte pyytää Jumalalta? Piirtäkää siitä kuva ja rukoilkaa sen jälkeen sanallisesti. Rukoilkaa omin sanoin tai: ”Herra, sinä näet nämä asiat, joita me toivomme ja pyydämme. Sinä tiedät paremmin kuin me itse, mikä meille on parasta. Tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen.”

55.

Samuel temppelissä, Samuel, profeetta s. 154–155

(1. Sam. 3: 1–9, 19–21)

Kysymys: Miltähän tuntuisi kuulla Jumalan ääni omin korvin?

Tehtävä: Voiko myös lapsi olla Jumalan työtoveri, vai pitääkö hänestä ensin tulla aikuinen? Jakakaa viikolle erilaisia kotitehtäviä. Jokaiselle mietitään omaan ikään suhteutettu tehtävä.

56.

Israelille kuningas, Saulin kadonneet aasit s. 156–157

(1. Sam. 8: 1–9, 9: 1–10)

Kysymys: Millaisissa tilanteissa sinä voit kysyä apua Jumalalta?

Tehtävä: Laittakaa silmät kiinni ja kädet suorina eteen. Kokeilkaa, löydättekö reitin vanhempien makuuhuoneeseen. (Vanhemmat kulkevat turvana vieressä.)

57.

Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi, Saulista tulee kuningas s. 158–159

(1. Sam. 9: 17–10:1, 10: 17–27)

Kysymys: Saulia taisi vähän jännittää kuninkaaksi tuleminen. Miltä sinusta tuntuisi, jos sinut yllättäen valittaisiin suureen tehtävään?

Tehtävä: Saul oli päätänsä pidempi kaikkia muita (1. Sam. 10: 23). Miltähän tuntuisi olla muita pidempi? Nostakaa lapset harteille (tai reppuselkään) ja kantakaa ympäri kotia.

58.

Saul tietää parhaiten, Jumala valitsee uuden kuninkaan s. 160–161

(1. Sam. 15: 1–16: 9)

Kysymys: Mitä siitä seuraa, jos toimimme täysin, miten itse haluamme?

Tehtävä: Leikkikää kapteeni käskee –leikkiä, pienin muutoksin. Yksi antaa käskyjä toisille, esim. ”Herra sanoo: istukaa lattialle” Muiden tulee totella käskyjä vain silloin, kun käskyn edessä ovat sanat ”Herra sanoo”. Muunlaisten käskyjen (esim. ”Istukaa lattialle” tai ”kapteeni käskee”) tottelemisesta putoaa pois pelistä.

59.

Samuel tapaa Iisain pojat, Jumala valitsee Daavidin s. 162–163

(1. Sam. 16: 9–13)

Kysymys: Miksi Jumala usein valitsee tehtäväänsä henkilön, joka ei ihmisten silmissä näytä siihen käyvän?

Tehtävä: Valitkaa lehdistä kuvia
eri henkilöistä, joiden taustoista vanhemmat tietävät jotain. Millainen mielikuva lapsille tulee heistä? Ovatko mielikuvat samanlaisia kuin se, mitä he oikeasti ovat?

60.

Oikukas kuningas Saul, Daavidin laulu s. 164–165

(1. Sam. 16: 14–18; Ps. 23)
Kysymys: Onko sinulla joskus päiviä jolloin tuntuu, ettei mikään mene hyvin, eikä kukaan tee mitään, niin kuin sinä haluaisit?

7

Tehtävä: Musiikki rauhoitti Saulia. Kuunnelkaa yhdessä kaunista musiikkia tai laulakaa yhdessä joku tuntemanne laulu esim. ”Jumalan kämmenellä” (virsi 499, Lasten virsi 99). Voitte myös soittaa yhdessä, jos teillä on soittimia.

61.

Goljat, soturi; Daavid taistelee Goljatia vastaan s. 166–167

(1. Sam. 17: 1–11, 31–58)
Kysymys: Millaisia haasteita Daavidilla oli lammaspaimenena? Miten Daavid oli oppinut luottamaan Jumalaan?

Tehtävä: Mitatkaa, mahtuisiko Goljat seisomaan teidän huoneessanne. (Goljat oli vähän reilu kolme metriä korkea)

62.

Daavid voidellaan kuninkaaksi, Kuningas Jerusalemissa s. 168–169

(1. Sam. 18: 6–9, 2. Sam. 5: 1–5, 2. Sam. 6: 1–9

Kysymys: Miltähän Daavidista mahtoi tuntua tulla kuninkaaksi?

Tehtävä: Leikkikää kuningas Daavidin kruunajaisia.

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

page8image8462672

63.

Daavidin virhe, Natan kertoo tarinan, Daavid katuu tekoaan s. 170–172

(2. Sam.11:1–12:13)

Kysymys: Daavid teki syntiä, silti Jumala ei hylännyt häntä. Miksi?

Tehtävä: Opetellaan sanallisesti pyytämään ja antamaan anteeksi. Lopuksi voitte rukoilla ja pyytää Jumalalta anteeksi vääriä tekoja omin sanoin tai: ”Rakas Jumala, olemme rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Anna meille syntimme anteeksi ja opeta meitä antamaan anteeksi myös toisillemme. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen.”

64.

Batseban poikavauvat s. 173

(2. Sam. 12: 14–25)

Kysymys: Aikuisetkin tekevät usein väärin ja joutuvat pyytämään anteeksi. Jumala on luvannut antaa anteeksi pyytävälle. Rakastavatko vanhemmat lapsiaan, vaikka nämä toimisivat väärin?

Tehtävä: Mitä kaikkea äiti ja isä tekevät perheen eteen? Kerätään asioita paperille.

65.

Israelin seuraava kuningas, Hyviä neuvoja Salomolle s. 174–175

(2. Sam. 22: 1, 1. Kun. 1: 22–40, 2: 1–12)

Kysymys: Mitä kantapään kautta oppiminen tarkoittaa? Mitä se tarkoitti Daavidin kohdalla?

Tehtävä: Daadid oli kuningas, mutta myös muusikko, joka teki paljon lauluja hyvästä Jumalasta. Askarrelkaa soitin esim. tyhjästä pääsiäismunan muovimunasta tai jostain muusta purkista. Laittakaa sisälle riisiä tai makaronia. Voitte myös laulaa jonkun Jumalasta kertovan tutun laulun.

66.

Jumalan lahja Salomolle, Kaksi vauvaa, Salomon viisaus s. 176–178 (1. Kun. 3: 5–28)

Kysymys: Jos te saisitte pyytää Jumalalta mitä vaan, mitä te pyytäisitte?

Tehtävä: Kuinka monta eri sanaa pystytte keksimään nimen Salomo kirjaimista: S, A, L, O, M, O? (Esim. loma, oma…)

67.

Talo Jumalalle, Salomon rukous, Saban kuningatar s. 179–181

(1. Kun. 6: 1–38, 8: 22–66, 10: 1–13)

Kysymys: Keneltä te kysytte vastauksia vaikeisiin kysymyksiin?

Tehtävä: Rakentakaa Lego- tai muista palikoista temppeli.

68.

Ahab ja Isebel, Elia ja kuivuus s. 182– 183

(1. Kun. 16: 29–33, 17: 1)

Kysymys: Miltä tuntuu, jos sinä pidät jostain asiasta, mutta muut ihmiset eivät tykkää siitä?

Tehtävä: Keskustelkaa, miltä teistä tuntuu, jos joku tekee tahallaan sellaista mistä sinä et pidä. Miltähän Jumalasta tuntuu, kun ihmiset rikkovat hänen käskyjään?

69.

Korpit tuovat ruokaa, Leski joka antoi omastaan, Jumala pitää huolen
s. 184–186

(1. Kun. 17: 2–16)

Kysymys: Miltä tuntuu, jos kotona on vaikeaa? Onko silloinkin helppo luottaa Jumalaan?

8

Tehtävä: Onko teillä jokin tuttava, jolla on vaikeaa? Auttakaa häntä jollakin tavalla. Voitte myös miettiä, voisitteko tukea apua tarvitsevia esim. taloudellisesti lähetystyön kautta.

ETAPPIPALKINTO 2 70.

Elia palaa kuningas Ahabin luo, Kilpailu Karmelinvuorella, Ei vastausta vuorella s. 187–189

(1. Kun. 18: 16–18, 19–29)

Kysymys: Vaati varmasti paljon rohkeutta nousta kuningasta vastaan ja haastaa kilpailuun. Mistä Elia sai rohkeuden?

Tehtävä: Miettikää, mitä tapahtuu kasveille, eläimille ja ihmisillekin, jos ei sada vettä moneen vuoteen?

71.

Elian alttari, Jumala lähettää tulen ja sateen s. 190–191

(1. Kun. 18: 30–46)

Kysymys: Palaako märkä puu? Miksi Elia kaatoi polttopuiden päälle vettä?

Tehtävä: Jumala haluaa, että hän
voisi olla meidän Taivaallinen
Isämme. Me emme voi käskeä häntä, mutta hän kuulee jokaisen pienenkin pyyntömme, jonka hänelle kerromme. Mitä sinä haluaisit Taivaan Isältä nyt pyytää?

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

page9image8469328

72.

Elia saa apulaisen, Tuliset vaunut s. 192–193

(1. Kun. 19: 14–21, 2. Kun. 2: 1–11)

Kysymys: Jumala oli halkaissut vesiä aikaisemminkin. Muistatteko missä tilanteissa?

Tehtävä: Näytelkää, miten Elia otetaan tulisilla vaunuilla taivaaseen (isä tai äiti voi nostaa lasta ylöspäin).

73.

Pieni palvelustyttö, Naaman Elisan luona, Naaman parantuu s. 194–196

(2. Kun. 5: 1–14)

Kysymys: Millä tavalla pienen tytön usko sai aikaan suuria asioita?

Tehtävä: Hiero käsiisi esim. perunajauhoja ja pese ne sitten puhtaaksi.

74.

Joona lähetetään Niniveen, Joona lähtee pakoon, s. 197–198

(Joona 1:1–3)

Kysymys: Onko sinusta pelottavaa vai turvallista, että Jumala näkee koko ajan mihin menet, mitä teet, tunnet ja mitä ajattelet?

Tehtävä: Leikkikää piilosta. Lapsi menee piiloon ja aikuinen etsii. Kun lapsi löytyy aikuinen ottaa hänet syliin ja sanoo: ”Minä välitän sinusta!”

75.

Myrsky merellä, Mies yli laidan, Kalan vatsassa, Joonan rukous s. 199–202

(Joona 1: 4–2: 10)

Kysymys: Mikä sai Joonan luottamaan Jumalaan?

Tehtävä: Menkää peiton, sängyn tai pöydän alle ja miettikää, millaista kalan vatsassa oli?

76.

Jumalan sanoma Ninivelle, Jumala antaa anteeksi, Joona on vihainen s. 203–205

(Joona 3:1–4:11)

Kysymys: Mitä Jumala tahtoi opettaa Joonalle?

Tehtävä: Ketä minun pitää totella ja miksi? Piirtäkää henkilöitä tai kirjoittakaa lista.

77.

Jumala valitsee Jeremian, Savi savenvalajan pyörässä s. 206–207

(Jer. 1: 1–10, 18: 1–6)

Kysymys: Jumalalla on suunnitelma sinun elämällesi ja koko maailmalle. Mitä luulet, meneekö Jumalalla sormi suuhun, vaikka joku asia menisikin välillä pieleen?

Tehtävä: Mikäli kotoanne löytyy muovailuvahaa, kokeilkaa muovata siitä erilaisia astioita. Voitte myös piirtää astioita.

78.

Sanat tulessa, Jumalan varoitus s. 208–209

(Jer. 36: 1–28, 37: 1–10)

Kysymys: Miltähän Jeremiasta tuntui, kun hän tiesi olevansa oikeassa todella tärkeässä asiassa ja kukaan
ei halunnut kuunnella?

Tehtävä: Keskustelkaa, onko joku perheenne jäsen joskus kokenut, ettei häntä kuunnella. Miltä se tuntui? Miettikää, miten te voisitte antaa jokaiselle perheenne jäsenelle tasapuolisesti tilaa puhua ja mahdollisuuden tulla kuulluksi?

79.

Pimeä vankityrmä, Yksin mutaisessa kaivossa, Jeremia pelastetaan
s. 210–212

(Jer. 37: 11–16, 38: 1–16)

Kysymys: Muistikohan Jeremia kaivossa ollessaan, mitä Jumala oli hänet valitessaan sanonut? Muistatko sinä? (Vilkaiskaa s.206.)

Tehtävä: Leikkikää, että aikuiset nostavat lapsen pimeästä kaivosta. Lapsi istuu lattialle ja laittaa silmät kiinni. Aikuinen nostaa hänet ilmaan ja sanoo kun voi avata silmät.

80.

Jerusalem vallataan, Jumala huolehtii Jeremiasta, Vankina Babyloniassa
s. 213–215

(Jeremia 38: 17–39: 12, Dan 1: 1–13)

Kysymys: Israelilaiset vietiin toiseen maahan, kuin orjiksi tekemään pakkotyötä. Mitä sana orja tarkoittaa?

Tehtävä: Daniel ja hänen ystävänsä oli viety vankeina Babyloniaan. Näyttäkää taputtamalla, montako ystävää Danielin kanssa oli. (3)

81.

Nebukadnessarin uni, Jumala auttaa Danielia, Suuri patsas; Sadrak, Mesak ja Abed-Nego; Tulinen uuni
s. 215–220

(Dan. 2:1–12, 2:25–45, 3:1–29)

Kysymys: Miten Daniel tiesi selittää kuninkaan unen niin viisaasti?

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

9

page10image8638528

Tehtävä: Tulisessa uunissa oli kolme Danielin rohkeaa ystävää. Jumala lähetti sinne enkelin suojelemaan Danielin ystäviä. Montako henkilöä kuningas näki uunissa? Kertokaa numero polkemalla jalkaa lattiaan niin monta kertaa. (4)

82.

Daniel unohdetaan, Kirjoitus seinässä, Jumala puhuu Danielin kautta, Danielin viholliset s. 221–224
(Dan. 5: 1–7, 5: 13–29, 6: 1–4)

Kysymys: Me ihmiset unohdamme usein asioita. Mitä luulet, unohtaako Jumala asioita?

Tehtävä: Piirtäkää tai kirjoittakaa paperille salaviestejä, joita toiset voivat yrittää arvata. Esim. Lapsi voi piirtää kuvan ja aikuinen yrittää arvata mitä siinä on.

83.

Juonittelua Danielia vastaan, Daniel rukoilee, Daniel leijonien luolassa, Jumala pelastaa Danielin s. 225–228

(Dan. 6: 5–28)
Kysymys: Miksi leijonat eivät tehneetkään Danielille mitään?

Tehtävä: Leikkikää leijonia ja Danielia leijonien luolassa. Leijonat voivat päästellä karjahduksia ja murinaa, mutta eivät voi mennä lähelle Jumalan suojaamaa Danielia.

84.

Nehemian suunnitelma, Kuningas auttaa Nehemiaa, Muurit rakennetaan uudelleen s. 229–231

(Neh. 2: 1–6: 19)

Kysymys: Mitä Nehemia teki ennen kuin meni kysymään kuninkaalta lupaa lähteä?

Tehtävä: Mikäli kotonanne on jotain korjattavaa / siivottavaa, suunnitelkaa, miten voisitte hoitaa sen kuntoon yhdessä.

85.

Israelilaiset itkevät, Vapahtaja Jumalan kansalle s. 232–233

(Neh. 8: 1–12, Mal. 3: 1–24)

Kysymys: Ensimmäinen synti
vei ihmisen pois Jumalan luota. Jumala kuitenkin lupasi vapahtajan, jonka avulla ihminen pääsisi takaisin Jumalan luo. (1. Moos.
3:14) Tiedätkö mitä vapahtaja tai vapahtaminen tarkoittaa?

Tehtävä: Rakentakaa silta jostain materiaalista, esim. Lego-palikoista.

86.

Elisabet ja Sakarja, Enkeli ilmestyy temppelissä s. 236–237

(Luuk. 1: 5–22)

Kysymys: Mitenhän Sakarja kertoi Elisabetille enkelin kertomat uutiset, kun ei voinut puhua?

Tehtävä: Yrittäkää lukea huulilta toisen äänettömiä viestejä.

87.

Yllätys Marialle, Elisabet saa vieraita s. 238–239

(Luuk. 1: 26–45)

Kysymys: Millaisia te kuvittelette enkeleiden olevan?

Tehtävä: Maria kulki pitkän matkan Elisabetin luokse. Muut seuraavat vanhinta perheenjäsentä, joka johdattaa kulkemaan vaikeaa reittiä tuolien yli, pöydän ali jne.

88.

Elisabetin poikavauva, Jumala lohduttaa Joosefia s. 240–241

(Luuk. 1: 57–66, Matt. 1: 18–25)

Kysymys: Miksi enkeli ilmestyi Joosefille?

Tehtävä: Piirtäkää enkeli.

89.

Keisari laskee alamaisensa, Majatalo Betlehemissä, Vauva seimessä
s. 242–244

(Luuk. 2: 1–7)

Kysymys: Mitä Jeesuksen syntymään liittyviä asioita muistelemme jouluna?

Tehtävä: Tehkää pieni näytelmä tai asetelma tallissa olevista Jeesus lapsesta, Mariasta, Joosefista ja eläimistä.

90.

Paimenet kukkulalla, Enkelten laulu, Hyvä uutinen Jeesuksesta, Simeon näkee Jeesuksen s. 245–248

(Luuk. 2: 8–34)

Kysymys: Muistatteko vanhemmat, millaista oli saada kertoa kaikille lapsenne syntymästä?

Tehtävä: Laulakaa ”Enkeli taivaan” (virsi 21 / Lasten virsi 8: 1–3, 10)
tai katsokaa/muistelkaa, millaisia Jeesuksen syntymästä muistuttavia joulukoristeita teillä on.

91.

Tähti idässä, Tietäjien matka, Pahantuulinen kuningas Herodes s. 249–251

(Matt. 2:1–5)

Kysymys: Miksiköhän kuningas Herodes ei pitänyt Jeesus-lapsen syntymästä?

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

10

page11image8635408

Tehtävä: Mikäli pihalla näkyy tähtiä, kurkistakaa ulos ikkunasta. Piirtäkää tai askarrelkaa tähti.

92.

Vauva Betlehemissä, Tietäjät löytävät Jeesuksen, Lahjoja vastasyntyneelle kuninkaalle s. 252–254

(Matt. 2: 7–10)

Kysymys: Mitä sinä olisit antanut lahjaksi Jeesukselle?

Tehtävä: Piirtäkää, askarrelkaa tai tehkää esim. leluista ja peitosta lahjapaketti.

93.

Tietäjien uni, Pakomatka Egyptiin, Koti Nasaretissa s. 255–257

(Matt. 2: 12–13, 19–23)

Kysymys: Miten Jumala suojeli Jeesus-lasta ilkeältä kuningas Herodekselta?

Tehtävä: Leikkikää ratsastavanne pakoon Herodesta. Lapsi voi esimerkiksi olla konttaavan vanhemman selässä tai reppuselässä.

94.

Matka Jerusalemiin, Jeesus katoaa, Jeesus löytyy s. 258–260

(Luuk. 2: 41–45)

Kysymys: Miltä vanhemmista tuntuu, jos lapsi yhtäkkiä katoaa?

Tehtävä: Miten toimit, jos eksyt? Kerratkaa ohjeita.

95.

Elisabetin poika Johannes, Johanneksen sanoma s. 261–262

(Matt. 3: 1–4, 11–14)

Kysymys: Jumala antoi israelilaisille kymmenen käskyä. Muistatko, mitä ne olivat?

Tehtävä: Onko sinulla sellaisia leluja tai vaatteita, joita et enää käytä? Olisiko niistä iloa sellaisille lapsille, joilla ei välttämättä ole paljoakaan leluja tai vaatteita?

96.

Johannes Kastaja, Johannes kastaa Jeesuksen s. 263–264

(Matt. 3: 7–17)

Kysymys: Tiedätkö millainen sinun kastetodistuksesi on? Vanhemmat, kertokaa / näyttäkää kuvia kastetilaisuudesta.

97.

Jeesuksen vaikea koetus, Toinen vaikea koetus, Viimeinen vaikea koetus s. 265–267

(Matt. 4:1–11)

Kysymys: Millä tavoin pahuuden kuningas eli paholainen yritti kiusata Jeesusta?

Tehtävä: Jeesus on voittanut paholaisen. Mekin voimme sano paholaiselle: ”Mene pois! Sinulla ei ole oikeutta kiusata meitä Jeesuksen vuoksi.”Voitte rukoilla kiittäen Jeesusta omin sanoin tai: ”Rakas Taivaan Isä, kiitos että meidät on kasteessa liitetty sinuun. Kiitos,

että sinun vuoksesi paholaisella ei ole valtaa meihin. Siunaa ja varjele meitä. Aamen.”

98.

Jeesuksen ystävät, Repeilevät kalaverkot s. 268–269

(Luuk. 5: 4–11)

Kysymys: Mitä ihmisten kalastaminen tarkoittaa?

Tehtävä: Leikkikää Seuraa johtajaa -leikkiä. Yksi näyttää edellä (liikkeitä, ilmeitä, ääniä) ja muut seuraavat perässä.

99.

Kaanan häät, Ihme Kaanassa s. 270–271

(Joh. 2: 1–10)

Kysymys: Jeesus teki ihmeitä. Mitä sana ”ihme” tarkoittaa?

Tehtävä: Muistelkaa juhlia, joissa olette olleet mukana. Mikä niissä on ollut kivointa? Katsokaa kuvia yhdessä.

100.

Jeesus saarnaa Nasaretissa, Neljä ystävää, Reikä katossa, Mies tulee terveeksi s. 272–275

(Luuk. 4: 16–30, Mark. 2: 1–12)

Kysymys: Oliko sairaalla miehellä hyviä ystäviä?

Tehtävä: Vanhemmat kantavat
lapsia esim. viltin avulla kuten halvaantuneen ystävät kantoivat tätä.

101.

Jeesus kutsuu Matteuksen s. 276

(Matt. 9: 9–13)

Kysymys: Jeesus neuvoo meitä olemaan ystäviä niille, joiden ystäviä muut eivät halua olla. Tiedätkö sinä sellaisia ihmisiä?

Tehtävä: Muistatko montako opetuslasta Jeesuksella oli? Tömistelkää jaloillanne yhtä monta kertaa. (12)

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

Tehtävä: Piirtäkää kyyhkynen.

11

page12image8638320

102.

Iloisia ihmisiä, Ole hyvä kaikille s. 277–278

(Matt 5: 1–12, 5: 43–44)

Kysymys: Jeesuksen ohjeet kuulostavat aika vaikeilta noudattaa. Me emme taida pystyä täysin noudattamaan niitä. Muistatko, kuka oli ainut ihminen, joka ei koskaan mokannut?

Tehtävä: Mistä asioista sinä tulet onnelliseksi? Piirtäkää iso juliste näistä asioista.

103.

Miten rukoillaan, Isä meidän – rukous s. 297–280

(Matt. 5–13)

Kysymys: Onko rukoileminen sinusta vaikeaa? Jumala on luvannut
kuulla jokaisen asian, jonka hänelle kerromme!

Tehtävä: Rukoilkaa yhdessä niin kuin Jeesus on opettanut:

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme

anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

104.

Älkää murehtiko s. 281

(Matt. 6:25–34)

Kysymys: Muistatko vielä, mistä olet murehtinut viimeksi?

Tehtävä: Piirtäkää seinätaulu, jossa on kukkia ja lintuja. Taulu muistuttaa, että Jumala on luvannut huolehtia myös teistä jokaisesta.

105.

Viisas kuuntelee, Tyhmä sulkee korvansa s. 282–283

(Luuk. 6: 46–49)

Kysymys: Mitä teille tulee mieleen kalliosta? Entäpä hiekasta? Millaista niiden päällä on hyppiä?

Tehtävä: Pomppikaa hetki lattialla ja yrittäkää sen jälkeen hyppiä vaikka lattialla olevan tyynyn päällä. Tyynyllä on vaikeampaa pysyä, eikö. Jeesus tahtoisi, että pysyisimme hänen lähellään tukevalla kalliolla.

106.

Sadanpäällikön palvelija, Palvelija tulee terveeksi, Lesken poika
s. 284–286

(Matt. 8: 5–13, Luuk.7: 11–15)

Kysymys: Miten usko näkyi sadanpäämiehestä?

Tehtävä: Keskustelkaa, millaisissa asioissa Jeesus voisi teitä tällä hetkellä auttaa.

107.

Aarre pellossa s. 287

(Matt. 13: 44)

Kysymys: Mitä Jumalan valtakunta tarkoittaa?

Tehtävä: Miettikää millainen paikka taivaan täytyy olla, jos sinne pääseminen on kaikkein paras ja tärkein asia.

108.

Myrsky järvellä, Jeesus tyynnyttää myrskyn s. 288–289

(Luuk. 8: 22–25)

Kysymys: Oletteko olleet joskus myrskyssä? Miltä se tuntui? Miksi Jeesusta ei pelottanut?

Tehtävä: Esittäkää Raamatun kohdan tapahtumat. Yksi on Jeesus, joka nukkuu veneessä ja loput ovat hätääntyneitä opetuslapsia.

109.

Jairoksen pieni tytär, Nainen väkijoukossa, Jairoksen tytär parantuu s. 290–292

(Luuk. 8: 40–56)

Kysymys: Miksi Jeesukseen kannattaa luottaa?

Tehtävä: Kertokaa, miltä teistä vanhempina tuntuisi, jos lapsille sattuisi jotain ikävää.

110.

Leipää ja kalaa, Ruokaa jää yli s. 293–294

(Luuk. 9: 12–17)

Kysymys: Nuo viisi leipää ja kaksi kalaa olivat pojan pienet eväät, jotka hän antoi Jeesukselle. Mitä tapahtuu, kun annamme jotain Jeesukselle?

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

12

page13image8465584

Tehtävä: Miettikää, mitä te voisitte antaa Jeesukselle? Leikatkaa paperista leipä tai kala ja kirjoittakaa asia siihen. Laittakaa leivät ja kalat koriin.

111.

Jeesus kävelee veden päällä, Pietari alkaa pelätä s. 295–296

(Matt. 14: 22–31)

Kysymys: Pelottaako teitä nyt joku asia? Jos jokin asia pelottaa (esim. painajaisunet), niin aina voi pyytää Jeesusta auttamaan.

Tehtävä: Laittakaa naru lattialle ja lapsi saa kävellä sitä pitkin, niin että astua saa ainoastaan narun päälle ja vain kantapäillään. Vanhempi pitää lasta kädestä kiinni ja antaa tukea.

112.

Jeesus parantaa kuuron miehen s. 297

(Mark. 7: 32–37)

Kysymys: Puhuminen ja kuuleminen ovat Jumalan lahjoja. Millaisilla puheilla voi saada aikaan pahaa mieltä? Entä hyvää mieltä?

Tehtävä: Istutaan ringissä. Jokainen sanoo vuorotellen jonkun mukavan asian seuraavasta ringissä olevasta. Esim. ”Äiti on hauska.” Jos sanoo jotain ikävää, joutuu olemaan hiljaa seuraavan kierroksen.

113.

Tarina laupiaasta samarialaisesta, Rakasta lähimmäistäsi s. 298–299

(Luuk. 10: 30–37)

Kysymys: Kuka kertomuksessa toimi oikein?

Tehtävä: Leikkikää, että yksi teistä
on kipeä, jota toiset sitten auttavat ja hoitavat.

114.

Hyvä paimen, Tarina eksyneestä lampaasta s. 300–301

(Joh. 10: 11–15, Luuk. 15: 3–7)

Kysymys: Miltä tuntuu olla tärkeä jollekin?

Tehtävä: Esittäkää määkiviä lampaita. Joku voi olla myös paimen, joka hoitaa lampaitaan.

ETAPPIPALKINTO 3 115.

Tarina eksyneestä pojasta, Tarina rakastavasta isästä s. 302–303

(Luuk. 15: 11–32)

Kysymys: Onko sinua koskaan hävettänyt myöntää tehneesi väärin? Miltä tuntuu, kun saa anteeksi?

Tehtävä: Lapset kävelevät vuorotellen toiselta puolelta huonetta isää tai äitiä kohden. Isä tai äiti juoksee lapsen luo, halaa, antaa pusun poskelle ja nostaa syliin.

116.

Aarre maan päällä, Aarre taivaassa s. 304–305

(Luuk. 12: 16–21, 33–34)

Kysymys: Millaisia voisivat olla katoavat aarteet ja millaisia kestävät?

Tehtävä: Meillä Suomessa useimmat ihmiset voivat taloudellisesti
hyvin. Miettikää yhdessä, miten voisitte jakaa omastanne esim. kehitysmaiden lasten tai lähetystyön hyväksi.

117.

Jeesus parantaa kymmenen spitaalista, Mies joka palasi kiittämään s. 306–307

(Luuk. 17: 11–19)

Kysymys: Miksi Jeesusta harmitti, kun muut yhdeksän miestä eivät tulleet kiittämään?

Tehtävä: Miettikää yhdessä, mistä voitte tänään kiittää toisianne. Lapset voivat sanoa esim. näin: ”Kiitos
kun leikit kanssani.” Lopuksi voitte miettiä, mistä voitte kiittää Jumalaa ja rukoilla.

118.

Lasarus ja hänen sisarensa, Lasaruksen kuolema, Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista s. 308–310

(Joh. 11: 1–46)

Kysymys: Onko Jumalalle mikään mahdotonta?

Tehtävä: Kokeilkaa tehdä kasvoillanne ihmetyksen ja ilon ilmeitä, joita haudalla olleilla on saattanut olla elävän Lasaruksen nähdessään.

119.

Jeesus siunaa lapsia s. 311

(Mark. 10: 13–16)
Kysymys: Ketkä ovat Jumalan lapsia?

Tehtävä: Vanhemmat, ottakaa lapset syliin ja siunatkaa heidät Herran siunauksella:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.

Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

13

page14image8460592

120.

Rikas mies s. 312

(Mark. 10: 17–25)

Kysymys: Oletko sinä joskus hävinnyt pelissä tai kisassa? Miltä tuntuisi,
jos sinut häviöstä huolimatta julistettaisiinkin voittajaksi?

Tehtävä: Järjestäkää pituushyppykilpailu. Aikuinen toimii tuomarina ja mittaa, kuka hyppää pisimmälle. Lue tämä vasta kilpailun jälkeen: Voittajaksi julistetaan se, joka hyppäsi lyhimmän hypyn.

121.

Sokea kerjäläinen, Sokea mies näkee s. 313–314

(Luuk. 18: 35–43)

Kysymys: Miltä tuntuu, jos jompikumpi vanhemmista ei huomaa sinua?

Tehtävä: Leikkikää sokkoa ja opasta. Tehkää rata, jonka läpi pitää varovasti kulkea sokkoa taluttaen.

122.

Pieni veronkerääjä, Sakkeus tapaa Jeesuksen s. 315–316

(Luuk. 19:1–10)

Kysymys: Miten Jeesuksen kohtaaminen muutti Sakkeuksen elämän?

Tehtävä: Leikkikää Totta vai tarua -leikkiä. Yksi kertoo jonkun asian ja toiset arvaavat, onko se totta.

123.

Hyvät ihmiset, Itsekkäät ihmiset s. 317–318

(Matt. 25: 31–46)

Kysymys: Oletko tänään pystynyt olemaan avulias ja mukava kaikille, jotka olet kohdannut?

Tehtävä: Kun mietimme asiaa tosissaan, emme useinkaan toimi oikein tai hyvin. Olemme itsekkäitä ja ikäviä toisillemme. Lukekaa ja yrittäkää opetella ulkoa Joh 3: 16.

124.

Maria voitelee Jeesuksen, Kuningas Jeesus s. 319–320

(Joh. 12:1–19)

Kysymys: Mikä osoittaa, että Jeesus oli nöyrä kuningas?

Tehtävä: Tehkää toisillenne jotain kivaa, esim. silittäkää päätä, kutittakaa, laulakaa toiselle yms.

125.

Paikka rukoukselle, Nainen joka rakasti Jumalaa s. 321–322

(Mark. 11: 15–18, 12: 41–44)

Kysymys: Kirkko on Jumalan talo. Millainen paikka teidän kirkkonne on?

Tehtävä: Sopikaa yhdessä, miten seuraavalla kirkkokäynnillänne lapset voisivat laittaa rahaa kolehtiin.

126.

Osoittakaa, että rakastatte toisianne s. 324

(Joh. 13: 5–20)

Kysymys: Tiedättekö, mikä on suurin palvelus, jonka Jeesus on tehnyt meille?

Tehtävä: Näytelkää tilanne: Vanhin perheenjäsen esittää Jeesusta,
joka pesee opetuslasten jalat. Muut esittävät opetuslapsia. Yksi voi olla Pietari, joka aluksi estelee. Voitte toki myös oikeasti pestä lasten jalat.

127.

Kuka pettää Jeesuksen, Kuka kieltää Jeesuksen, Juudas hiipii pois
s. 325–327

(Joh. 13: 21–38)

Kysymys: Miltä tuntuu, jos ystävä pettää tai huijaa?

Tehtävä: Näyttäkää, millainen ilme Juudaksella mahtoi olla, kun hän hiipii salaa pois muiden opetuslasten luota kavaltamaan Jeesusta.

128.

Talo jossa on monta huonetta s. 328

(Joh. 14: 1–6)

Kysymys: Onko Jeesus valmistanut luokseen huoneet teillekin? Lukekaa tai muistelkaa, mitä sanottiin jakeessa Joh. 3:16.

Tehtävä: Piirtäkää tai askarrelkaa taulu, jossa on kaksi vuorta,
niiden väliin kuilu ja keskelle
ristin muotoinen silta. Jeesus on Vapahtaja, sovittava silta, jota pitkin ihminen pääsee takaisin hyvän Jumalan luo.

129.

Viimeinen ateria s. 329

(Mark. 14: 22–25)

Kysymys: Ehtoollinen muistuttaa, että Jeesus rakastaa sinua. Milloin viimeksi olet käynyt ehtoollisella / alttarilla siunattavana?

Tehtävä: Ottakaa leipä ja taittakaa siitä pala jokaiselle.

130.

Rukous puutarhassa, Jeesus on yksin, Nukkuvat ystävät s. 330–332

(Matt. 26: 36–46)

Kysymys: Opetuslapset eivät aivan ymmärtäneet, miksi Jeesus puhui kuolemastaan. Ymmärrättekö te, miksi Jeesuksen piti kuolla?

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

14

page15image8639152

Tehtävä: Pitäkää hiljaisuuskilpailu. Miltä tuntuu, kun ei voi puhua toiselle?

131.

Juudas johtaa aseistautuneita miehiä, Jeesus vangitaan, Oletko Jumalan poika s. 333–335

(Matt. 26: 47–68, 14: 46–50)

Kysymys: Miltähän Juudaksesta tuntui, kun hän oli pettänyt Jeesuksen?

Tehtävä: Juudas kavalsi Jeesuksen tietyllä merkillä. Mikä se oli? Tee tuo merkki yhdelle perheenjäsenelle.

132.

Pietari on häpeissään s. 336 (Matt. 26: 69–75)

Kysymys: Muistatko, mitä Jeesus oli sanonut Pietarille aikaisemmin? (Katso s. 326)

Tehtävä: Kokeilkaa, osaatteko kiekua kuin kukko.

133.

Pontius Pilatus, Pilatus vapauttaa murhaajan s. 337–338

(Matt. 27: 11–26)

Kysymys: Oletko joskus tehnyt väärin, vaikka tiesit, mikä olisi ollut oikein?

Tehtävä: Barabbas oli rikollinen.
Hän oli tehnyt väärin, mutta Jeesus joutuikin kärsimään. Miettikää, miltä tuntuisi tilanteessa, jossa sinä olet tehnyt jotain väärin, mutta kaverisi saisi rangaistuksen ja sinä pääsisit pälkähästä.

134.

Piikkikruunu, Jeesus kantaa ristiään, Risti kahden varkaan välissä
s. 339–341

(Matt. 27: 27–32, Mark. 15: 20–22, Luuk. 23: 32–43)

Kysymys: Jeesus joutui kärsimään paljon, jottei meidän tarvitsisi kärsiä.

Tehtävä: Onko teillä murheita tai sairautta perheessä tai läheistenne elämässä? Voitte rukoilla jaksamista, toivoa ja paranemistakin Jeesukselta, joka tietää, miltä kärsivästä tuntuu. Voitte rukoilla omin sanoin tai: ”Rakas Jeesus, kiitos että suostuit kärsimään ihmisten pilkan,

lyönnit ja kuoleman ristillä meidän vuoksemme. Sinä elit ihmisenä maan päällä ja tiedät meidänkin murheemme ja kipumme. Anna jaksamista, rohkeutta ja toivoa. Paranna sairautemme, jos se on sinun tahtosi. Jää meitä siunaamaan, Aamen.”

135.

Jeesus kuolee ristillä, Perjantai-iltana, Hauta luolassa s. 343–345

(Matt. 27: 45–54, Mark. 15: 42–46, Joh. 19: 38–42)

Kysymys: Miksi monet ihmiset kantavat juuri ristin muotoista merkkiä kaulassaan?

Tehtävä: Leikkikää, että perheen isoin on valtavan kokoinen kivi ja pienemmät yrittävät siirtää ”kiveä haudan eteen”.

136.

Tyhjä hauta, Jeesus elää s. 346–347

(Joh. 20: 1–18)

Kysymys: Miten valtavan suuri kivi oli voinut siirtyä pois haudan suulta?

Tehtävä: Miettikää, miten te haluaisitte juhlia, kun on tapahtunut jotain todella mahtavaa.

137.

Mies joka siunasi leivän, Lukitussa huoneessa, Tuomas epäilee s. 348– 350

(Luuk. 24: 13–35, Joh. 20: 19–29)

Kysymys: Onko vaikea uskoa asioihin, joita ei ole nähnyt?

Tehtävä: Esittäkää, millainen ilme opetuslapsilla ehkä oli, kun he näkivät ylösnousseen Jeesuksen.

138.

Yökalastusta Tiberiaanjärvellä, Aamiaista Jeesuksen kanssa, Pietari saa anteeksi s. 351–353

(Joh. 21: 1–11, 15–17)

Kysymys: Muistatko, kun Jeesus kehotti edellisen kerran Pietaria heittämään verkot uudelleen veteen? Miten silloin kävi? (Katso s. 268.)

Tehtävä: Menkää leikisti tai oikeasti ”piknikille”: levittäkää pyyhe tai viltti lattialle ja syökää välipalaa sen päällä.

139.

Jeesus palaa taivaaseen, Odotus Jerusalemissa s. 354–355

(Apt. 1: 1–26)

Kysymys: Mitä luulet Jeesuksen nyt tekevän taivaassa?

Tehtävä: Jeesus antoi ennen taivaaseen nousemistaan tehtävän kaikille häneen uskoville: kertoa kaikille maailman ihmisille, mitä
hän on tehnyt. (Matt. 28:18–20) Vanhemmat voivat kertoa lapsille jotain lähetystyöstä ja voitte yhdessä rukoilla esim. seurakuntanne nimikkolähettien tai jonkin vieraan kansan puolesta.

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

15

page16image8641232

140.

Pyhä Henki tulee, Pietari puhuu Jeesuksesta s. 356–357

(Apt. 2: 14, 14–36)

Kysymys: Miltähän opetuslapsista tuntui, kun yhtäkkiä he osasivat puhua eri kieliä?

Tehtävä: Sanokaa niin monella kielellä kuin osaatte: ”Jeesus rakastaa sinua.”

141.

Mies Kauniillaportilla, Pietarin puhe, Vankeina Jumalan vuoksi, Pietari ja Johannes vapautetaan s. 358–361

(Apt. 3: 1–10, 4: 1–18, 21–35)

Kysymys: Miksi opetuslapset eivät pelänneet, vaikka joutuivat vankilaankin?

Tehtävä: Hyppikää ilosta, kuten parantunut kerjäläinen.

142.

Ensimmäinen kristitty marttyyri s. 362

(Apt. 6: 1–7: 60)

Kysymys: Joitain ihmisiä vainotaan tänäkin päivänä, koska he uskovat Jeesukseen. Mitä voisitte tehdä heidän hyväkseen?

Tehtävä: Keskustelkaa yhdessä, miksi jotkut eivät pidä Jeesuksesta eivätkä häneen uskovista. Voitte rukoilla vainottujen puolesta ja kiittää, että Suomessa saamme elää Jeesuksen ystävinä näinkin rauhassa.

143.

Fariseus nimeltä Saul, Jeesus puhuu Saulille s. 363, 366

(Apt. 8: 1, 9: 3–6)

Kysymys: Muistatko joskus tehneesi jotain, jonka luulit olevan oikein, mutta se olikin väärin?

Tehtävä: Leikitään tunnistusleikkiä: Yksi seisoo piirin keskellä silmät sidottuina, muut pyörivät hänen ympärillään. Kun keskellä oleva sanoo ”seis”, piiri pysähtyy, ja

hän yrittää käsin tunnustelemalla tunnistaa edessä olevan. (Voidaan myös tunnistaa pehmoleluja tms., jos leikkijöitä ei ole tarpeeksi)

144.

Mies vaunuissa, Filippos kastaa etiopialaisen s. 364–365

(Apt. 8: 26–38)

Kysymys: Ensimmäiset kristityt lähtivät kertomaan Jeesuksesta eri puolille ja eri maihin. Oletteko käyneet ulkomailla? Missä maissa vanhemmat ovat käyneet?

16

Tehtävä: Laulakaa jokin lähetysaiheinen laulu tai virsi, esim. ”Kuule Isä taivaan, pyyntö tää” (virsi 501, Lasten virsi 167). Tai rukoilkaa: ”Siunaa, Jeesus, lähetystyöntekijöitä ja kaikkia maailman kristittyjä. Anna jokaiselle ihmiselle mahdollisuus kuulla hyvä sanoma sinusta. Aamen.”

145.

Cornelius näkee enkelin, Näky katolla, Pietari tapaa Corneliuksen
s. 367–369

(Apt. 10: 1–16, 24–33)

Kysymys: Rakastaako Jeesus vain meitä suomalaisia, vai kaikkia maailman ihmisiä?

Tehtävä: Kukin esittää jotain eläintä ja toiset arvaavat, mikä eläin on kyseessä.

146.

Pääsiäinen vankilassa, Pietarin puolesta rukoillaan, Ovelta kuuluu koputus s. 370–372

(Apt. 12: 1–11)

Kysymys: Miten Pietarin ystävät auttoivat vankilassa ollutta Pietaria?

Tehtävä: Piirtäkää vankila tai tehkää ”vankilamaja”.

147.

Paavali kertoo Jeesuksesta, Paavali joutuu vaikeuksiin, Ihme vankityrmässä s. 373–375
(Apt. 16: 9–40)

Kysymys: Raamatusta voimme lukea Jumalan tekemistä ihmeistä. Mitä luulet, onko Jumalalle mikään mahdotonta?

Tehtävä: Laulakaa kiitoslaulu Jumalalle. Esim. ”Herraa hyvää kiittäkää” (virsi 332, Lasten virsi 114). Tai esittäkää toisillenne erilaisia iloisia ilmeitä.

148.

Paavali matkustaa, Paavalin kärsimykset s. 376–377

(Apt. 13–20, 21: 15–26: 32)

Kysymys: Kun Paavali matkusteli kertomassa Jeesuksesta, ei ollut vielä autoja eikä lentokoneita. Millähän Paavali kulki paikasta toiseen?

Tehtävä: Paavali perusti seurakuntia. Keskustelkaa, miten te olette mukana seurakunnan toiminnassa. Esim. päiväkerho, pyhäkoulu…

R a a m a t t u m a r a t on

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

page17image8463504

149.

Kova myrsky, Haaksirikko Maltan edustalla s. 378–379

(Apt. 27: 1–28: 1)

Kysymys: Miksi Paavali ei pelännyt myrskyssä?

Tehtävä: Leikkikää, että sohva tai sänky on laiva, jolla Paavali ja muut matkustavat. Laiva joutuu myrskyyn ja haaksirikkoutuu. ”Uikaa” lopuksi rantaan toisianne auttaen.

R a a m a ttu m a r a to n

Lukuohjelma – 365 Raamatun kertomusta lapsille

150.

Kirjeitä Roomasta s. 380–381

(Apt. 28: 11–31)

Kysymys: Paavalin kirjeet ovat säilyneet meillekin. Mistä voimme niitä lukea?

Tehtävä: Kirjoittakaa kirje tai postikortti jollekin ystävällenne tai sukulaiselle. Kirjoittakaa siihen, millainen kokemus Raamattumaraton oli teille.

MAALI

page17image8464544 page17image8465168

13

Copyright: Raamattumaraton

Vastaa