Puhutaan seksistä: opas lasten ja nuorten vanhemmille

”Haluan pystyä kertomaan lapsilleni, miten kauniisti Jumala on seksin suunnitellut… Tahdon Jumalan äänen kuuluvan nykypäivän seksualisoitua kulttuuria voimakkaammin.”

Jeff Fisher, Covenant Eyes

”Monet perheet pyrkivät suojelemaan lapsiaan radikaaleilta ajatuksilta sulkemalla maallisen maailman ulkopuolelle – valvomalla mitä kirjoja lapset lukevat, mitä elokuvia he katselevat ja millaista musiikkia he kuuntelevat. Sekularisoituneita näkemyksiä ei kuitenkaan aina ole helppo havaita. Ne muuntautuvat muotoihin, joita hädin tuskin tunnistamme, ja niistä tulee osa arkeamme. Kaikkein voimakkaimpia ajattelumalleja ovat ne, jotka omaksumme tietämättämme. Niistä kukaan ei puhu –olettamuksista, jotka sisäistämme ikään kuin      osmoosin kautta.”

—Nancy R. Pearcey, Love Thy Body: Answering Hard Questions

about Life and Sexuality

Unohda yhden keskustelun malli − lapsille on  puhuttava seksistä varhain ja usein

Tätä opasta laadittaessa Snapchatissa kiersi tarina alastomista pariskunnista vakuumipakkauksissa, ja sieltä löytyi myös kanava nimeltä ”Cosmo after Dark”, joka omien sanojensa mukaan oli lapsilta kielletty,  seksille ja himoille omistettu viikkojulkaisu. Jos taas vietät tarpeeksi aikaa esimerkiksi Instagramissa, voit hyvinkin törmätäseksuaalisväritteisiin kuviin, vaikka etsimäsi sisältö ei liittyisi seksiin millään tavalla. Vastaavia esimerkkejä kulttuurimme hyperseksualisoinnista on olemassa lukemattomia – aina mainoksista pop‑musiikkiin ja televisio-ohjelmiin – puhumattakaan siitä, miten helposti pornoa on saatavilla verkossa, etsi  sitä tai ei.

Nämä esimerkit korostavat nykypäivän todellisuutta: kulttuuri käy jatkuvaa vuoropuhelua lastemme (ja meidän  kaikkien) kanssa seksistä, ja internetin ja älypuhelinten ansiosta aihe tulee vastaan varhaisemmassa iässä kuin koskaan ennen. Me vanhemmat emme enää voi tyytyä käymään vain yhtä seksiaiheista keskustelua lastemme kanssa, emmekä voi myöskään ratkaista asiaa antamalla heille opaskirjan luettavaksi murrosiän koittaessa. Silloin on jo liian myöhäistä. Keskustelut seksistä on aloitettava varhain, ja niitä on jatkettava lasten kasvaessa.

Miten seksistä on ennen puhuttu lasten kanssa?

Milleniaalit (1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välissä syntyneet) ovat varmasti kokeneet jonkin versionsuuresta ”keskustelusta” – etenkin, jos he ovat kasvaneet kristityssä perheessä.

Siihen sisältyi (todennäköisesti) yksi kiusallinen seksiin liittyvä juttutuokio, tai kenties äiti tai isä kävi läpi murrosiän perusasiat viikonloppureissun aikana. Vaikka tällainen strategia nykyään onkin riittämätön, on kuitenkin lasten edun mukaista, että mahdollisimman monet vanhemmat pyrkivät keskustelemaan lastensa kanssa seksistä edes kerran. Yksikin keskustelu on nimittäin parempi kuin ei yhtään.

Milleniaalien vanhemmat (noin vuosien 1946 ja 1964 välillä syntyneet suurten ikäluokkien edustajat) eivät usein kuulleet vanhemmiltaan seksistä senkään vertaa. Eräs tällainen henkilö kertoi, että hän uskoo kuulleensa seksistä ensi kerran vasta koulun seksuaalivalistustunnilla. Hänen äitinsä ei koskaan kertonut hänelle seksistä. Eräs toinenkaan haastattelemamme suurten ikäluokkien edustaja ei ollut koskaan kuullut vanhemmiltaan seksistä. Hän sai lopulta tietoa ystävältään – jolla puolestaan oli tarjota melkoisen omituisia ja epätarkkoja yksityiskohtia. EräsX-sukupolven edustaja (suurin piirtein 1960-luvun alun ja vuoden 1981 välillä syntyneet) kertoi, että hänen isänsäyritti käydä seksikeskustelua hänen kanssaan viikkoa ennen hänen häitään hänen ollessaan 26-vuotias! On siis hyvä, että myöhemmät sukupolvet pyrkivät kertomaan teineille ja esiteineille seksistä ennen kuin nämä ovat sitä jo itse harrastaneet tai oppineet siitä valtavasti kulttuurinvälityksellä.

Suuria ikäluokkia edeltävissä sukupolvissa on erityisen mielenkiintoista se, että vaikka heillä ei ollut tapana puhua seksistä, maalaiselämä oli heidän aikanaan huomattavasti yleisempää. Toisin sanoen monet heistä oleskelivat maatilaeläinten läheisyydessä ja tunsivat siksi varmasti seksin mekaaniset ulottuvuudet, vaikkaheidän vanhempansa eivät asiasta heille kertoneetkaan. 

On kuitenkin olemassa aivan erityinen syy, miksi seksistä puhumiseen viitataan juuri tiettynä ”keskusteluna”. Yksikkömuodossa sana ”keskustelu” nimittäin antaa ymmärtää, että vanhemmat käyvät murrosikää lähestyvien lastensa kanssa vain yhden keskustelun, minkä jälkeen asiasta ei enää puhuta. Kuka teini nyt edes haluaisijutella äidin tai isän kanssa seksistä, jos ei ole pakko?

Miksi seksikeskustelun on muututtava?

Yliopistoiän saavuttavista pojista lähestulkoon jokainen on joskus altistunut pornolle. On itse asiassa hyvin vaikeaa löytää yhtäkään miestä, joka ei olisi koskaan pornoon törmännyt. Naisten osuus pornon käyttäjistä on puolestaan kasvussa. Yliopistoiän saavuttavista naisista 62 prosenttia on joskus altistunut pornolle. Naisten omien kertomusten mukaan he ovat altistuneet ensi kerran pornolle keskimäärin 11 vuoden iässä. On muistettava, että tässä on kyse vain keskiarvosta, sillä jopa alle 10-vuotiaatkin saattavat joutua näkemään pornografista sisältöä. Itse asiassa 10 prosenttia pornoon netissä törmäävistä lapsista on alle 10-vuotiaita.

Lasten ja pornon suhdetta käsittelevän teoksen Good Pictures, Bad Pictures: Porn-Proofing Today’s Young Kids eräs käyttäjä totesi näin: “Halusin itse hankkia tämän kirjan kuusivuotiaalleni sen jälkeen, kun hän itkien kertoi nähneensä kuvia alastomista ihmisistä saman ikäisen kaverinsa puhelimella. Poikani ei osannut pukea näkemäänsä sanoiksi.” Voidaankin todeta, että pornografian uhka itsessään on täysin riittävä syy vanhemmille aloittaa keskustelu seksistä lastensa kanssa jo paljon ennen murrosikää. Pornon vaaroihin liittyvää lisätietoa ja ohjeita löytyy oppaasta “Parent’s Guide to Pornography”.

Toinen perustelu seksikeskustelun muutostarpeelle onkin jo mainittu edellä: nykykulttuuri suoltaa jatkuvalla syötöllä hämmentäviä ja ristiriitaisia viestejä, jotka koskevat sukupuolta ja seksuaalisuutta. Jos vanhemmat eivätkeskustele seksistä ennaltaehkäisevästi lastensa kanssa, on varmaa, että ympäröivä kulttuuri, internet ja lasten ystäväpiiri muokkaavat lasten käsityksiä seksuaalisuudesta.

Mikä estää vanhempia puhumasta seksistä lastensa kanssa?

Covenant Eyes -julkaisussa esitellään useita syitä, joiden vuoksi vanhemmat välttelevät seksistä puhumista lastensa kanssa. Yksi syy on, että vanhemmilta itseltään puuttuu positiivinen esimerkki keskustelun hoitamisesta. Vanhempien kokemukset seksikeskusteluista tuntuvat yleisesti olevan ennemmin huonoja kuin hyviä, mikä vaikuttaa heidän halukkuuteensa käydä keskusteluja seksistä omien lastensa kanssa. Olisihan vanhempien toki paljon helpompaa hoitaa asia mallikkaasti, jos heillä itsellään olisi olemassa esikuva vastaavasta hyvin hoidetusta tilanteesta! On siis ymmärrettävää, että vanhemmat saattavat olla hukassa seksuaalisuuteen liittyvien keskustelujen kanssa. Siitä huolimatta on ensisijaisen tärkeää, että me vanhemmat opimme hoitamaanseksikeskustelut hyvin.

Luultavasti ilmiselvin syy näiden keskustelujen välttämiselle on se, että seksistä keskusteleminen lasten kanssa tuntuu kiusalliselta. Monet vanhemmat ovat todella huolissaan lastensa tekemistä seksuaalisuuteen liittyvistä ratkaisuista, mutta eivät silti ota aihetta puheeksi. Kyllä, keskustelu tosiaan voi olla kiusallinen, mutta lastemme vuoksi meidän on päästävä yli vastahakoisuudestamme ja kohdattava haaste pystypäin. Mitä enemmän me puhumme lapsillemme seksistä – erityisesti, jos aloitamme jo varhain – sitä vähemmän kiusallista aiheesta keskusteleminen on. Usko tai älä, lapsemme haluavat kuulla vanhemmiltaan seksistä ja ihmissuhteista.

Huomaathan, että sekä äitien että isien on oltava asiassa samoilla linjoilla. Craig Gross, XXXchurch- yhteisön perustaja, kertoi haastattelussa, että useimmiten vanhemmilta tulevat seksikeskusteluja koskevat kysymykset ovat naisten esittämiä – eikä kyse ole läheskään aina yksinhuoltajista. Vaikka isät olisivatkin mukana perheen arjessa – ja heillä olisipoikalapsia – he ovat usein passiivisia seksuaalivalistuksen suhteen. Pojat kuitenkin tarvitsevat isiään kertomaan heille seksuaalisuudesta. Toisaalta äiditkään eivät aina ole aktiivisia aloitteentekijöitä näissä keskusteluissa. Nykypäivän arki on usein melko kiireistä, minkä vuoksi monet vanhemmat eivät ehdi käydä merkityksellisiä keskusteluja lastensa kanssa juuri lainkaan – he vain yrittävät selviytyä arjesta ja kuljettaa kaikki perheenjäsenet oikeisiin paikkoihin suurin piirtein  ajoissa. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä elämä on nykyään usein kovin hektistä. On kuitenkin ehdottoman tärkeää, ettämuistamme käydä näitä tärkeitä keskusteluja lastemme kanssa.

Monet kuulevat seksistä jostakin muusta lähteestä kuin omilta vanhemmiltaan. Niinpä vanhempien onkin helppo uskotella itselleen, että se ei haittaa; lapsista kasvaa kunnon kansalaisia, vaikka he eivät oppisikaan seksistä parhaalla mahdollisella tavalla. Näin asia voi ollakin, mutta tällainen ajattelu on vaarallista uhkapeliä erityisesti nyt, kun porno on teknologian ansiosta jopa pienten lasten saavutettavissa (vaikka juuri sinun lapsillasi ei olisikaan näyttölaitteita tai ainakin niissä olisi tiukat rajoitukset, on mahdotonta varmistaa, että kaikilla heidän ystävillään on käytössä samat rajoitteet). Jos otamme tämän riskin, luovumme velvollisuuksistamme ja annamme tietoisestikulttuurille luvan muokata lastemme seksuaalisuutta.

Joku voi kokea, että menneisyyden seksuaalisten pettymysten vuoksi hän ei ole uskottava auktoriteetti. Näin asia ei kuitenkaan ole. Lapsesi voivat oppia arvokkaita asioita sekä onnistumisistasi että epäonnistumisistasi, jos vain olet valmis olemaan avoin ja kertomaan, miten Jumala on toiminut elämässäsi. Erityisen hyödyllistä heidän kannaltaan on, jos pystyt kertomaan heille, mitä itse muuttaisit menneisyydessäsi nykyisten tietojesi pohjalta, taimiten valintasi ovat johtaneet epätoivottuihin seurauksiin.

Toisaalta jos meillä itsellämme on epäterveitä näkemyksiä seksistä tai olemme seksuaalisen synnin pauloissa,emme pysty toimimaan lastemme tarvitsemina opettajina. Jos olemme koukussa pornoon tai itsetyydytykseen tai petämme puolisoamme, emme pysty opettamaan lapsillemme, miten kunnioittaa Jumalaa seksuaalisuuden kautta. Ensin meidän on pyrittävä parantumaan itse.

Millaisia periaatteita minun on hyvä noudattaa puhuessani lapsilleni seksistä?

Jokainen perhe ja yksilö on ainutlaatuinen. Paras tapa kertoa seksistä lapsillesi määräytyy sen mukaan, mikä toimii parhaiten sinun perheellesi ja kullekin lapsistasi hänen oman persoonallisuutensa mukaan. Tässä oppaassa ei siis kerrota suoraan, miten sinun pitäisi puhua lapsillesi seksistä, sillä kyseinen keskustelu vaatii viisautta ja tarkkanäköisyyttä. On kuitenkin olemassa periaatteita, joita voit noudattaa ja soveltaa luovastiomassa kodissasi.

1.  Opeta lapsesi suhtautumaan järkevästi kulttuuriin.

Eräs pariskunta kertoi varmistavansa, että he eivät välttele lastensa kysymyksiä mistään aiheesta. Kaikki kysymykset ovat sallittuja. He eivät halua lastensa etsivän vastauksia internetistä,  kulttuurista tai ystäviltään. He haluavat opettaa lapsensa suhtautumaan ja osallistumaan elämän eri tilanteisiin kriittisesti sen sijaan, että nämä valitsisivat helpomman (ja kulttuurin puoltaman) vaihtoehdon – eli seuraisivat tunteitaan, omaksuisivat sokeastimuiden ajatukset, tai piiloutuisivat peloissaan maalliselta kulttuurilta. Pariskunta myös keskustelee keskenään omista uskomuksistaan lastensa kuullen. Näin lapset näkevät, miten vanhemmat käsittelevät erilaisia ajatuksia, ja oppivat analysoimaan ympäröivää kulttuuria heidän esimerkkinsä avulla.

2.   Varmista, että lapsesi tietävät kaikkien aiheiden olevan sallittuja.

Craig Gross toteaa: ”Lapsesi puhuvat sinulle asioista, joista sinä puhut heille. Lapsesi eivät puhu sinulle asioista, joista sinäkään et puhu heille.” On ehdottoman tärkeää luoda perheeseen kulttuuri, jossa lapset tietävät voivansa puhua sinulle aivan kaikesta. Pienten lasten kanssa ei ole tarpeen keskustella seksuaalisista aiheista ylenpalttisen yksityiskohtaisesti, mutta älä pelkää antaa  heille rehellisiä vastauksia. Eräs isä totesi ytimekkäästi: “Minusta lasteni on parempi uskaltaa käydä omituisia keskusteluja minun kanssani kuin etsiä vastauksia jostakinmuualta.”

Kerran eräs edellä mainitun pariskunnan tyttäristä kysyi heiltä, mitä aviorikos tarkoittaa. Vastatessaan perheen isä vertasi aviorikosta petokseen tavalla, jonka tytär ymmärsi. Hän ei mennyt liiallisiin yksityiskohtiin tai edes maininnut, että aviorikos liittyisi millään tavalla seksiin. Hän ei myöskään vältellyt tyttären kysymystä tai antanut ymmärtää, että aihe olisi kielletty. On syytä huomata, että tytär esitti kysymyksen, kun perhe käsitteli kymmentä käskyä raamattuhetkensä aikana. Tällaiset keskustelut syntyvät usein aivan luonnostaan, kun lapsesitietävät, että sinulle on turvallista esittää mieleen juolahtavia kysymyksiä.

3.   Puhu suoraan.

Jos lapsesi kokee olonsa riittävän turvalliseksi kysyäkseen sinulta jonkin seksiin liittyvän kysymyksen, vastaa hänelle kiertelemättä. Aiheen vältteleminen voi saada lapsen ajattelemaan, että sinulla ja/tai kristinuskolla ei ole tarjota hyviä tai ainakaan riittäviä vastauksia. Tästä hän puolestaan saattaa päätellä, että seksissä on jotakin noloa ja häpeällistä. Tällaiset johtopäätökset ovat virheellisiä ja haitallisia. Tilanne voi olla mielestäsi kiusallinen, mutta mietipä tätä: haluatko lastesi kuulevan esimerkiksi orgasmeista mieluummin sinulta vai ystäviltään tai internetistä?

Kun lapsesi tutustuvat kehonsa eri osiin, käytä kunkin osan oikeaa nimeä. Vältä myös tarpeettomia kiertoilmauksia kertoessasi heille seksistä. Esimerkiksi sanoissa “vagina” tai “penis” ei ole mitään noloa. Lasten on tärkeää tuntea kyseiset termit, ja puhumalla asioista suoraan jo alusta asti säästyy sekaannuksilta myöhemmin. Keksittyjen nimitysten käyttäminen synnyttää epäselvyyksiä ja antaa lasten ymmärtää, että seksuaalisuus on kielletty puheenaihe– ei normaali ja hyvä osa Luojan meille antamaa elämää. Jos viittaat seksiin jonakin likaisena, vääränä tai salaperäisenä asiana, saatat pitkällä aikavälillä vaarantaa lastesi seksuaaliterveyden. Heidän on tärkeää oppia, että seksi on kaunis, Jumalan luoma asia, joka on suunniteltu toimimaan parhaiten aviopuolisoiden välillä.

4.   Varmista, että olet puolisosi kanssa samoilla linjoilla.

Vanhempien on huomattavasti epätodennäköisempää puhua lapsilleen asioista, joista he eivät keskustele edes keskenään. Toisin sanoen: jos et osaa puhua seksistä puolisosi kanssa, et osaa puhua siitä lapsillesikaan. Ja vaikka sinulla ja puolisollasi ei olisikaan keskinäisiä epäselvyyksiä, on erittäin tärkeää, että teillä on yhteinen ja yhtenäinen suunnitelma lasten seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi.

5.   Ennakoi (aloita varhain).

Jos odotat siihen, että lapsesi alkavat itse kysellä seksistä, on jo liian myöhäistä. Aiheesta on puhuttava ennakoiden ja muistettava, että vaikka aloittaisit keskustelut ala-asteiässä, voi silti olla jo myöhäistä. Jos haluat olla muovaamassa lastesi näkemyksiä seksistä, sinun on aloitettava varhain. Aikataulu riippuu tietysti sinusta itsestäsi, mutta ei ole liioittelua aloittaa hienovaraista seksikeskustelua lasten kanssa heti näiden opittua puhumaan. Tarkoitus ei taaskaan ole uppoutua yksityiskohtiin tai hukuttaa lapsia kaikkeen näiden tulevaisuudessa tarvitsemaan tietoon. Sen sijaan tarkoituksena on keskustella asioista iänmukaisesti jo varhaisessa vaiheessa.

Seksistä puhuminen jo pienten lasten kanssa tarjoaa monia hyötyjä. Ensinnäkin on paljon helpompaa puhua seksistä, kun suhde lapsiin ei ole kriisissä (esimerkiksi jos lapsi jää kiinni pornon katsomisesta). Toisekseen pienet lapset ovat luonnostaan uteliaita ja avoimia. He eivät ole vielä oppineet pitämään asioita kiusallisina tai muuttuneet tuppisuisiksi teineiksi. Ala-asteikäisten lasten vanhemmilla on loistava mahdollisuus rohkaista lapsia kysymään heiltä kaikesta mahdollisesta, mikä puolestaan tarkoittaa, että lapset haluavat todennäköisemmin puhua  vanhemmilleen myös murrosikäisinä.

Eräs pariskunta kertoo käyttävänsä God’s Design for Sex -kirjasarjaa kertoakseen lapsilleen seksistä näiden ikätason mukaisesti. Vanhemmat eivät vielä ole päässeet isommille lapsille tarkoitettuihin osiin, sillä heidän lapsensa eivät ole vielä teini-ikäisiä, mutta kirjasarjan kahta ensimmäistä osaa he pitävät erittäin hyödyllisinä. Strukturoitu kirjasarja onkin loistava vaihtoehto – erityisesti, jos koet seksuaalisuuteen liittyvien keskustelujen aloittamisenvaikeaksi.

5.   Älä turvaudu pelotteluun.

Älä kehota lapsia välttelemään seksiä sukupuolitautien tai raskauden pelossa. Tilanteen kuumentuessa hyvin harva teini antaa tällaiselle argumentille paljonkaan painoarvoa. Voi toki olla paikallaan mainita, että avioliiton ulkopuolisessa seksissä on mahdollisuus napata itselleen jokin tauti tai tulla raskaaksi, mutta tällaisista seurauksistakannattaa puhua huolellisesti harkiten.

Tautien ja raskauden mainitseminen samassa yhteydessä voi luoda mielikuvan raskaudesta sairautena. Lisäksi tällainen perustelu painottaa ainoastaan negatiivisia syitä välttää seksiä avioliiton ulkopuolella, eikä lainkaan niitä monia myönteisiä syitä, joita meillä on seksin harrastamiselle aviosuhteessa. Tällöin jää täysin huomiotta setosiasia, että sekä seksi että lapset ovat Jumalan meille antamia siunauksia.

6.   Korosta, että seksi on hyvää ja kaunista, ja että se on Jumalan keksintö.

Varmista, että lapsesi tietävät Jumalan luoneen seksin meille ihmisille. Seksi palvelee useita tarkoituksia, joista yksi on nautinto. On helppoa jättää Salomon laulu huomiotta, mutta siihen on syynsä, että Raamatusta löytyy tällainen romanttista, seksuaalista rakkautta julkeasti ylistävä teksti! Kun Jumala antoi meille seksin lahjan, hän antoi meille samalla kauniin ja valtavan kyvyn luoda elämää. Koska Jumala on luonut sekä meidät että seksuaalisuutemme, hän saa päättää, mitä seksi on ja miten sitä tulisi käyttää. Jumala on hyvä, joten hänen suunnitelmansa meidänseksuaalisuutemme varalle saa meidät varmasti kukoistamaan.

Kun lapsesi varttuvat, kerro heille, että seksi on maallinen osa suurempaa todellisuutta. Raamatussa tehdään selväksi, että miehen ja naisen välinen avioliitto kuvastaa Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä Mooseksen kirjaa (1. Moos. 2:24) lainaten: ”’Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.’ Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitanKristusta ja seurakuntaa.”

Avioliitto on monin tavoin vertaiskuva lihaksi tulleelle Pyhälle kolminaisuudelle. Jos siis ihmiset käyttävät väärin Jumalan luomaa seksuaalisuutta, he toteuttavat valheellista näkemystä Jumalasta itsestään. Tämä on luultavasti yksi merkittävimmistä syistä kuunnella Jumalaa huolellisesti tällä elämän osa-alueella.

7.   Ole luova ja tarkkanäköinen, ja pidä keskusteluyhteyttä yllä.

On olemassa useita eri tapoja ottaa seksi puheeksi lasten kanssa. Voit hyödyntää esimerkiksi edellä mainittua kirjasarjaa tai Raamattua. Raamattu voi olla hyvä apuväline erityisesti siksi, että Jumalan seksille asettama tarkoitus on joka tapauksessa syytä selittää lapsille jossakin vaiheessa. Teitpä sitten Raamatusta avoimesti osan strategiaasi tai et, sinun on oltava valmis vastaamaan seksiin liittyviin kysymyksiin, joita lastesi mieleen saattaatulla heidän lukiessaan Raamattua. Raamatusta löytyy runsaasti kertomuksia, jotka kuvaavat sekä terveellisiä että epäterveellisiä  näkemyksiä seksistä sekä näiden seurauksia. Esimerkiksi Daavidin ja Batseban, Simsonin jaDelilan tai Joosefin ja Potifarin vaimon tarinasta voi syntyä syvällisiä keskusteluja seksuaalisuuteen liittyvienhyvin ja huonojen ratkaisujen elämänmittaisista vaikutuksista.

Eräs mies kertoi, että kun hän oli 10-vuotias, hänen isänsä vei hänet ja hänen veljensä viikonloppumatkalle. Isä ei mainostanut matkaa siirtymäriittinä miehuuteen tai tilaisuutena puhua seksistä ja murrosiästä. Hän suhtautui koko reissuun hyvin rennosti – kyse oli vain heidän kolmen yhteisestä seikkailusta. Autossa he kuitenkin kuuntelivat yhdessä äänikirjana tohtori James Dobsonin kasvatusteosta Preparing for Adolescence. Mies muistaa, että kirjan kuunteleminen oli kiusallista. Kaikkein parhaiten hän kuitenkin muistaa, mitenseikkailuntäyteinen tuo matka oli, ja miten hänen isänsä ja veljensä eivät arastelleet puhua kiusallisista aiheista hänen kanssaan. Lisäksi tuon matkan tunnelmalla ja isän luomalla yhteisöllisyyden tunteella oli todennäköisesti vieläkin suurempi merkitys kuin äänikirjan sisällöllä. Oli hyvä, että isä ei tehnyt viikonlopusta sen suurempaa numeroa, vaan suhtautui reissuun rennosti.

Miten ikinä sitten päätätkään aloittaa seksikeskustelun lastesi kanssa, sinun kannattaa hyödyntää omakohtaisia kokemuksia sekä arkipäivän tilanteita jatkuvan seksuaalikasvatuksen tukena. Voit puhua esimerkiksi lapsille lukemistasi kertomuksista, heidän suosikkiohjelmistaan, heidän koulukokemuksistaan tai mistä tahansa muusta.Ole luova ja tarkkanäköinen.

Eräs isä oli kerran poikansa kanssa autossa matkalla jonnekin, kun poika näki tien varrella räikeän terveystarkastusta käsittelevän mainoksen. Poika nauroi mainokselle, mutta kävi ilmi, ettei hän todellisuudessa ymmärtänyt, mistä mainoksessa oli kyse. Niinpä isä tarttui mahdollisuuteen valistaa poikaansa. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa käydä tällaisia keskusteluja. Tärkeintä on ennakoida ja olla aktiivinen.

8.   Muista muutama muukin asia.

Toivon mukaan aloitat seksiin liittyvät keskustelut lastesi kanssa jo varhain, mutta muista ainakin kertoa lapsillesi murrosiästä ennen kuin heidän kehonsa alkaa muuttua. Valmista heitä tuleviin muutoksiin. Erityisesti tyttöjen on pelottavaa käydä läpi murrosiän muutoksia, jos he eivät tiedä, mitä heille tapahtuu! Jos vanhemmat eivät auta heitä tämän kokemuksen kanssa, he luultavasti hakevat tietoa ystäviltään tai internetistä. Tällöin on olemassa huomattavan suuri riski, että heidän  löytämänsä tieto on väärää tai pahimmillaan haitallista. Eräskin nainen kertoi kuulleensa kuukautiskierrosta ensimmäisen kerran lääkärin vastaanotolla, kun lääkäri kysyi hänen äidiltään, olivatko tytön kuukautiset jo alkaneet. Onneksi äiti tarttui tilaisuuteen ja kertoi tyttärelleen kuukautiskierrosta kotimatkalla, sillä hänen kuukautisensa alkoivat vain muutamaa kuukautta myöhemmin! Tyttö oli tuolloin 11-vuotias.

Vaikka tavoitteena onkin puhua seksistä usein, jolloin keskusteluihin liittyvä kiusallisuuden tunne hälvenee, on silti viisasta ottaa keskustelutilanteiden ympäristö huomioon. Jos uskot tuntevasi olosi epämukavaksi, kannattaa ehkä lähteä vaikkapa kävelylle, jolloin sekä sinä että lapsesi pysytte liikkeessä ettekä tuijota toisiannekiusaantuneina pöydän yli.

Yleisesti ottaen seksistä keskusteleminen on mukavinta ja tehokkainta, jos äidit puhuvat tyttärien ja isät poikienkanssa. Molempien vanhempien on kuitenkin hyvä puhua lapsilleen seksiin liittyvistä asioista, koska silloin lapset saavat kuulla myös vastakkaista sukupuolta edustavan vanhemman näkemyksiä ja ajatuksia.

Today’s Parent -sivustolla julkaistussa artikkelissa “Age-by-age guide to talking to kids about sex” kerrotaan, millaisia keskusteluja lasten kanssa tulisi käydä eri ikävaiheissa, ja miten lasten uteliaisuus näkyy eri iässä. Esimerkiksi taaperoiden on luonnollista tutkailla kehonsa eri osia sekä omassa rauhassaan että ”julkisesti”. Lasta ei pidä nolata, eikä hänen touhuistaan  pidä tehdä suurta numeroa. Sen sijaan hänelle on hyvä selittää suoraan, miten yleisillä paikoilla käyttäydytään.

Muista, että yksi seksuaalikasvatuksen tavoitteista on suojella lapsia seksuaalirikollisilta. Tee lapsillesi hyvin selväksi, että tietyn tyyppinen koskettelu on sopimatonta, ja että heidän pitää kertoa sinulle välittömästi, jos joku yrittää koskettaa heitä sopimattomalla tavalla. On suositeltavaa soveltaa samaa avointa ajatusmallia teknologiaan, vaikka et antaisikaan lastesi vielä käyttää näyttölaitteita. Muista, että he saattavat nähdä räikeää sisältöä ystäviensä laitteilla. Kerro lapsillesi, että jos he näkevät internetissä esimerkiksi jotakin pelottavaa tai kuvia alastomista ihmisistä, heidän pitää kertoa asiasta sinulle heti, eikä heidän tarvitse pelätä sinun suuttuvan. Painota, ettäkiukustumisen sijaan olet äärettömän kiitollinen, kun he luottavat sinuun tarpeeksi kertoakseen näkemästään.

Kun lapsesi saavuttavat teini-iän, voi olla helppoa ajatella, että yhteiset keskustelut eivät kiinnosta heitä. Seksuaalikasvatuksen jatkaminen on kuitenkin tärkeää huolimatta siitä, miten kiusalliselta se voi tuntua tai miten vastahakoisilta lapsesi saattavat vaikuttaa. Seksuaalisuuteen liittyy lukemattomia asioita (kuten seurustelu, porno tai seksiviestit), joiden kanssa lapset tarvitsevat apuasi. Vanhemmille suunnattuja oppaita kyseisistä aiheistalöytyy täältä.

Kysymyksiä keskustelun tueksi

Alla on lueteltu muutamia esimerkkikysymyksiä, joista voit keskustella lastesi kanssa. Muista, että kyse on vainehdotuksista! Voit myös itse päättää, milloin ja miten te keskustelua käytte. Huomioitavaa: Luettelossa ei ole kovinkaan monta yläasteikäisille ja sitä vanhemmille lapsille suunnattua kysymystä. Tämä voi tuntua oudolta, sillä nykymaailmassa sen ikäisten kanssa riittää paljon seksuaalisuuteen liittyvää puhuttavaa. Vaikka jatkuvan keskusteluyhteyden ylläpitäminen lasten kanssa on ehdottoman tärkeää, tässä oppaassa keskitytään aihetta koskevan keskusteluyhteyden avaamiseen sekä siihen, miten voit rohkaista lapsiasi puhumaan aiheesta kanssasi. Suurin osa alta löytyvistä kysymyksistä on suunnattu esikoulu- ja ala-asteikäisille lapsille, sillä juuri tuo ikä on usein parasta aikaa kertoa lapsille seksistä.

Esikouluikä

 • Tiedätkö kaikkien kehosi osien nimet?
 • Tiedätkö, mitä eroa pojilla ja tytöillä on?
 • Ymmärrätkö, että on paikkoja, joihin kenelläkään ei ole lupa koskea sinua?
 • Tiedätkö, että jos joku koskettaa sinua tavalla, joka tuntuu sinusta epämukavalta, voit sanoa “ei”?
 • Tiedätkö miten toimia, jos joku koskettaa sinua sopimattomaan paikkaan?
 • Tiedäthän, että voit puhua meille ihan mistä vain?
 • Tiedätkö, mistä vauvat tulevat? (Kysymys on tässä siksi, että se saattaa tulla esiin jo näinvarhaisessa iässä.)

Alakouluikä

 • Tiedäthän, että voit kysyä meiltä mitä tahansa seksistä?
 • Voisitko kertoa minulle, mitä sinä jo tiedät                                                                   ?
 • Mitä olet kuullut                                                                          ?
 • Tiedätkö, mitä seksi on?
 • Tiedätkö, mikä murrosikä on?
 • Tiedätkö, mitä murrosiässä tapahtuu? Ymmärrätkö, miten vartalosi muuttuu?
 • Tiedätkö, mitä muita muutoksia murrosikään voi liittyä (mielialan vaihtelu, iho- ongelmat ym.)?
 • Tiedätkö, mitä Jumala kertoo meille seksistä (se on kaunis, miehen ja naisen välinen tapa osoittaarakkautta toisilleen)?
 • Ymmärrätkö, että seksi on voimakas asia (siihen liittyy esimerkiksi emotionaalinen ja fyysinen side ja kyky luoda elämää) sekä suuri vastuu?
 • Tiedätkö, mitä itsetyydytys on? Oletko koskaan kokeillut itsetyydytystä?
 • Ymmärrätkö, että seksuaaliset halut ja tunteet ovat aivan tavallinen ja hyvä asia?
 • Osaatko käsitellä kyseisiä tunteita?
 • Tiedätkö mitä tehdä, jos näet kuvia alastomista ihmisistä?
 • Tiedätkö miten toimia, jos näet internetissä jotakin, mitä et ymmärrä tai mikä pelottaa sinua?
 • Mitä mieltä olet                                                                       ?
 • •      (Vastattuasi lasten kysymyksiin:) Saitko vastauksen mieltäsi askarruttaneeseen kysymykseen?

Tytöille

 • Tiedätkö, ovatko muiden koulukavereidesi kuukautiset jo alkaneet?
 • Tiedätkö, mitkä kuukautiset ovat? Tiedätkö, miksi tytöillä on kuukautiset, ja mitä tapahtuu, kunomasi alkavat?

Pojille

 • Tiedätkö, mikä erektio on ja miksi niin tapahtuu?
 • Tiedätkö, mitä tarkoittaa ”märkä uni”?
 • Yläasteikäiset ja vanhemmat lapset
 • Miten näkemyksemme seksistä muuttuu, kun ymmärrämme Jumalan sille antaman merkityksen?
 • Oletko nähnyt ystäviesi käyttäytyvän vastakkaisen sukupuolen edustajien seurassa tavalla, joka vaikuttaa sinusta myönteiseltä? Entä kielteiseltä?
 • Käyttäytyvätkö ikätoverisi mielestäsi toisiaan kunnioittavasti, kun on kyseflirttailusta/seksistä/parisuhteista? Perustele.
 • Mitä ystäväsi, jotka eivät ole kristittyjä, ajattelevat tai puhuvat seksistä? Entä kristityt ystäväsi?
 • Mitä mieltä olet tässä elokuvassa/televisio-ohjelmassa kuvatuista romanttisista suhteista?
 • Mitä ajattelet tavasta, jolla ohjelma käsitteli naisia? Entä tavasta, jolla miehet kuvattiin ohjelmassa?
 • Millaisiin oletuksiin tämä mainos mielestäsi perustuu?

Loppupäätelmät

Sinä vanhempana et häviä mitään puhumalla lapsillesi seksistä suoraan ja rehellisesti – erityisesti, jos pidät keskusteluyhteyttä yllä pitkäjänteisesti ja luot kotiisi avoimuuden kulttuurin. Lapsesi tarvitsevat viisauttasi. Jos olet valmis avaamaan jatkuvan keskusteluyhteyden lapsiisi seksiin liittyvissä asioissa, sinulla on loistava mahdollisuus olla muovaamassa heidän käsitystään seksuaalisuudesta Jumalan mielen mukaiseksi ja antoisaksi.

Muut lähteet

Huomioitavaa: Axis ei välttämättä puolla kaikkea alla lueteltujen lähteiden sisältöä, ja osa tiedosta on täysin näkemystemme vastaista. Olemme kuitenkin luetelleet lähteet alla, sillä uskomme niiden tarjoavan myös arvokasta sisältöä.

Kääntäjä Päivi Helminen

The Christian Post

Luomme lisää sisältöä päivittäin! Mikäli tästä oppaasta oli sinulle hyötyä, osoitteesta axis.org/guides löydät uusia oppaita ja lisää tietoa eri aiheista joka kuukausi.