Polunkävijät

Adventtikirkon varhaisnuorisotoiminta, polunkävijät, kattaa koko maan. Polunkävijät on ”partiotyyppistä” toimintaa ja kerhoja toimii ympäri Suomea etelästä pohjoiseen. Toiminta on jokaiselle avointa ja tarkoitettu 10-15 vuotiaille tytöille ja pojille. Nuoremmille 6-9 vuotiaille on oma seikkailijatoiminta, joka vastaa partion sudenpentuvaihetta. 16 vuotiaat ja sitä vanhemmat polunkävijät järjestävät kilta-toimintaa josta he pääasiallisesti vastaavat itse. Suomessa on kerhoja noin 10 ja niissä on noin 200 polunkävijää. 

Seikailijat ovat esipolunkävijöitä. Partiotermiä käyttäen he ovat sudenpentuja. Myös seikkailijoilla on omat taitoasteensa. Seikkailijat kokoontuvat omiin kerhoihinsa, joissa he suorittavat omia taitoasteitaan. Heidän ohjelmansa on enemmän leikkivoittoinen, mutta mukana on todellista asiaakin. He voivat myös suorittaa harrastemerkkejä. 10 vuotta täytettyään on seikkailijan ”sudenpentuvaihe” ohitettu ja hän siirtyy polunkävijöihin.

Polunkävijän laki, lupaus ja tunnus.

Polunkävijäasuun voit tutustua täällä.

Viime vuosikymmeninä on toiminta kansainvälistynyt. Polunkävijöille järjestetään yhteisiä leirejä toisten polunkävijöiden kanssa ja kerran neljässä vuodessa järjestetään (maanosittain) suuri kansainvälinen Camporee, johon tulee osanottajia yli 20 eri maasta.

Tässä linkki kansainvälisen polunkävijätyön sivuille: Pathfinders.

Kerho-ohjelmat ohjaajille täältä.

Tervetuloa mukaan polunkävijätoimintaan! Vipinää ei tule puuttumaan!

Yhteydenotot:
Jani Virolainen
jani.virolainen@adventtikirkko.fi