Polunkävijät

Adventtikirkon varhaisnuoriso- ja nuorisotoiminta, polunkävijät, kattaa koko maan. Polunkävijät on partiotyyppistä toimintaa ja kerhoja toimii monella eri paikkakunnalla. Toiminta on jokaiselle avointa ja tarkoitettu 10–15-vuotiaille. Nuoremmille 6–9-vuotiaille on oma seikkailijatoiminta. 16 vuotiaat ja sitä vanhemmat polunkävijät järjestävät kilta-toimintaa josta he pääasiallisesti vastaavat itse. Suomessa on kerhoja noin 10 ja niissä on noin 200 seikkailijaa, polunkävijää, kiltalaista ja ohjaajaa.

Seikailijat ovat esipolunkävijöitä. Partiotermiä käyttäen he ovat sudenpentuja. Seikkailijat kokoontuvat omiin kerhoihinsa, joissa he suorittavat omia taitoasteitaan. Heidän ohjelmassaan asioita käsitellään paljon leikin kautta. He voivat myös suorittaa harrastemerkkejä. 10 vuotta täytettyään seikkailija siirtyy polunkävijöihin.

Vuonna 2020 kansainvälinen polunkävijätoiminta täytti 70-vuotta. Tällä videolla kerrotaan polunkävijätoiminnan synnystä ja historiasta.

Polunkävijän laki, lupaus, tunnus ja tavoite.

Polunkävijäasuun voit tutustua täällä.

Viime vuosikymmeninä on toiminta kansainvälistynyt. Polunkävijöille järjestetään yhteisiä leirejä toisten polunkävijöiden kanssa ja kerran neljässä vuodessa järjestetään (maanosittain) suuri kansainvälinen Camporee, johon tulee osanottajia yli 20 eri maasta.

Tässä linkki kansainvälisen polunkävijätyön sivuille: Pathfinders.

Kerho-ohjelmat ohjaajille täältä.

Tervetuloa mukaan polunkävijätoimintaan! Vipinää ei tule puuttumaan!

Yhteydenotot:
Tiina Keronen
tiina.keronen@adventtikirkko.fi