Lasten ja nuorten hyvinvointi

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI
Suomen Adventtikirkko on sitoutunut edistämään lasten ja nuorten hengellistä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä olosuhteiden ja toiminnan turvallisuutta kaikessa toiminnassaan.

Suomen Adventtikirkolla on  lasten- ja nuorten hyvinvointitoimikunta, joka käsittelee alaikäisiä koskevia asioita, jotka on toimikunnalle annettu käsiteltäväksi. Tarvittaessa asioiden käsittely siirretään ulkopuoliselle taholle.  Lapsiasiamiehenä toimii tällä hetkellä Taneli Pirskanen.

Lapsiasiamies puhelinnumero on 050 414 0818