Camporeen toimintaohjeet

Yleiset säännöt

– Olemme vieraita Lővér kempingissä Sopronissa, Unkarissa. Osallistujien on noudatettava kaikkia paikan johtajan ja henkilökunnan antamia määräyksiä ja sääntöjä.
– Osallistujien, leirillä työskentelevien tai palveluja tarjoavien henkilöiden ja leirin välittömässä läheisyydessä asuvien henkilöiden väliset suhteet perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen jokaista henkilöä kohtaan, keskinäiseen ymmärrykseen, kohteliaisuuteen, tahdikkuuteen ja suvaitsevaisuuteen.
– Osallistujien odotetaan toimivan ja käyttävän leirin tarjoamia palveluja koko tapahtuman ajan Unkarin lakien ja yleisten normien mukaisesti, käyttäytyvän myönteisesti ja kristillisten arvojen mukaisesti häiritsemättä ikätovereitaan.
– Osallistujat edustavat Seitsemännen päivän adventisteja koko ajan leirillä ollessaan ja noudattavat leirin johtajan ja vapaaehtoishenkilöstön ohjeiden mukaisia leirisääntöjä, mukaan lukien kaikki leirin ulkopuolella järjestettävät aktiviteetit.
– Polunkävijöiden univormua käytetään sovituissa tilaisuuksissa. Muuna aikana pyydämme käyttämään huivia sekä asianmukaista pukeutumista.

Osallistujia koskevat säännöt, kielletty toiminta

– Osallistujien odotetaan osallistuvan ohjelmiin, ellei heille ole annettu muita tehtäviä leirillä. 
– Osallistujien on noudatettava tulipalo- ja onnettomuuksien turvallisuussääntöjä ja osallistuttava aktiviteetteihin häiritsemättä muita.
– Osallistuja on vastuussa leirin siisteydestä. Osallistujan on ilmoitettava välittömästi leirihenkilöstölle kaikista vaarallisista/rikkinäisistä leirivälineistä
– Tulipalon sattuessa osallistujan on välittömästi ilmoitettava asiasta leirin järjestäjille ja sen jälkeen välittömästi – oman henkensä ja fyysisen turvallisuutensa suojelemiseksi – mentävä nimettyyn kokoontumispaikkaan. Siellä osallistujan on toimittava leirinjohtajan tai hänen henkilökuntansa antamien ohjeiden mukaisesti.
– Kaikista onnettomuuksista/tapaturmista on ilmoitettava leirin henkilökunnalle/leirin toimistoon. 
– Tapahtuman aikana henkilökohtaisia tai yhteisiä varusteita (esim. huonekaluja, vuodevaatteita, tyynyjä, audiovisuaalisia laitteita, urheiluvälineitä jne.) on kohdeltava varovasti ja kunnioittavasti, ja niitä saa käyttää vain luvalla ja siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu.
– Osallistujalta on ehdottomasti kielletty tupakointi, alkoholin ja kaikkien huumeiden käyttö leirijakson aikana sekä leirillä että sen ulkopuolella.
– Osallistujat eivät saa mennä vastakkaisen sukupuolen telttoihin. Pojat eivät saa olla tyttöjen teltoissa ja tytöt eivät saa olla poikien teltoissa. 
– Kaikkien polunkävijöiden on noudatettava hiljaisuussääntöjä. Kello 22.30 kaikkien on alettava palata omiin leireihinsä ja klo 23.00 kaikissa leireissä on oltava hiljaisuus. (Ainoa poikkeus on Kilta-toiminta ohjeiden mukaan).
– Osallistuja ei saa poistua leiriltä ilman leirin järjestäjien tai leirin johtajan lupaa.
– Osallistujien on toimittava vastuullisesti, huolellisesti ja tarkkaavaisesti sekä noudatettava kaikkia ohjeita työskennellessään työkalujen kanssa tai rakennellessaan.

Minkä tahansa toimintaohjeen rikkominen voi vakavuudesta riippuen johtaa leiriläisen vastuuseen. Tämän seurauksena leiriläinen voidaan lähettää leiriltä kotiin. Jos leiriltä lähetetään kotiin, vanhempi on vastuussa leiriläisen kotiinkuljetuksesta omalla kustannuksellaan. Sääntöjä tahallisesti ja vakavasti rikkovan leiriläisen osallistuminen tuleville leireille voidaan estää useaksi vuodeksi tai pysyvästi.