Kesätöihin LaNuille

LANUT-JAOSTOT ETSII KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ KESÄKSI 2023

Haluatko ikimuistoisen kesän? Tule meille töihin!

Kesätyö leireillä tarkoittaa työskentelyä Kallioniemen leirikeskuksessa Laukaassa sekä valmistelevaa etätyötä ennen leirejä tai niiden välissä. Lisäksi tänä kesänä työtehtäviin kuuluu myös Toivonlinnan kesäjuhlilla avustaminen, josta siirtyminen suoraan Kallioniemeen.

Leirisihteeri                       29.5.–23.7.2023

Musiikkivastaava             29.5.– 23.7.2023

Lastenhoitovastaava      29.5.– 23.7.2023

Ensiapuvastaava              29.5.– 23.7.2023

Leirisihteeriltä edellytämme toimimista leirin johtajan apuna hengellisten ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa (draamojen käsikirjoitus ja ohjaus), toimistotehtävissä, muissa leirikohtaisissa tehtävissä sekä kesäjuhlilla Toivonlinnassa.

Musiikkivastaavalta edellytämme hengellisen lasten ja nuorten musiikin tuntemista, soitto- ja/tai laulutaitoa sekä kykyä hoitaa mm. seuraavat tehtävät: lauluvalinnat, lauluvihkon ja PowerPoint-esitysten tekeminen, musiikin toteuttaminen ohjelmissa, bändin ja laulajien johtaminen ja harjoituttaminen sekä musiikkiaktiviteetista vastaaminen. Kesäjuhlilla lasten ohjelmissa musiikista vastaaminen.

Lastenhoitovastaavalta edellytämme koulutusta tai työkokemusta lastenhoidon tai -kasvatuksen alalta. Tehtäviin kuuluu lastenhoidon suunnittelu, toteutus, lastenhoitajien esimiehenä toimiminen, työvuorojen suunnittelu ja tehtäviin opastaminen sekä muita leirikohtaisia ohjaajan tehtäviä. Kesäjuhlilla lastenhoitovastaavana toimiminen.

Ensiapuvastaavalta edellytämme koulutusta tai työkokemusta ensiavun tai sairaanhoidon alalta. Tehtäviin kuuluu leiritilan ensiapuvälineistön ylläpito, ensiavun tarjoaminen ja leirien turvallisuusvastuu sekä muita leirikohtaisia ohjaajan tehtäviä. Kesäjuhlilla LaNut-ohjelmissa EA-vastaavana toimiminen ja muuten ohjelmissa avustaminen.

Lisäksi kaikkien kesätyöntekijöiden työtehtävät sisältävät yleisiä leirin järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Onko sinulla organisointikykyä ja oma-aloitteisuutta? Pidätkö tiimityöstä sekä lasten ja nuorten kanssa toimimisesta? Oletko turvallinen ja tasapainoinen aikuinen?

Jos vastasit kyllä edellisiin kysymyksiin, saatat olla henkilö, jota etsimme. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 1.3.2023 mennessä Sirpa Iivarille: sirpa.iivari@adventtikirkko.fi.

Kerro hakemuksessa itsestäsi, tehtävä, jossa haluaisit palvella, henkilö, joka voi sinua suositella sekä yhteystietosi. Liitä mukaan myös mahdolliset alan koulu- ja työtodistuksesi.