LANUT ETSII KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ KESÄKSI 2022

Kesätyö leireillä tarkoittaa työskentelyä Kallioniemen leirikeskuksessa Laukaassa sekä valmistelevaa etätyötä ennen leirejä tai niiden välissä.

Leirisihteeri                       23.5.–24.7.2022

Musiikkivastaava             30.5.– 24.7.2022

Lastenhoitovastaava      5.6.– 24.7.2022

Ensiapuvastaava              5.6.– 24.7.2022

Leirisihteeriltä edellytämme toimimista leirin johtajan apuna hengellisten ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa (draamojen käsikirjoitus ja ohjaus), toimistotehtävissä sekä muissa leirikohtaisissa tehtävissä.

Musiikkivastaavalta edellytämme hengellisen lasten ja nuorten musiikin tuntemista, soitto- ja/tai laulutaitoa sekä kykyä hoitaa mm. seuraavat tehtävät: lauluvalinnat, lauluvihkon ja PowerPoint-esitysten tekeminen, musiikin toteuttaminen ohjelmissa, bändin ja laulajien johtaminen ja harjoituttaminen sekä musiikkiaktiviteetista vastaaminen.

Lastenhoitovastaavalta edellytämme koulutusta tai työkokemusta lastenhoidon tai -kasvatuksen alalta. Tehtäviin kuuluu lastenhoidon suunnittelu, toteutus, lastenhoitajien esimiehenä toimiminen, työvuorojen suunnittelu ja tehtäviin opastaminen sekä muita leirikohtaisia ohjaajan tehtäviä.

Ensiapuvastaavalta edellytämme koulutusta tai työkokemusta ensiavun tai sairaanhoidon alalta. Tehtäviin kuuluu leiritilan ensiapuvälineistön ylläpito, ensiavun tarjoaminen ja leirien turvallisuusvastuu sekä muita leirikohtaisia ohjaajan tehtäviä.

Lisäksi kaikkien kesätyöntekijöiden työtehtävät sisältävät yleisiä leirin järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Onko sinulla organisointikykyä ja oma-aloitteisuutta? Pidätkö tiimityöstä sekä lasten ja nuorten kanssa toimimisesta? Selviätkö aikaisista aamuista ja myöhäisistä illoista? Pidätkö Kallioniemestä? Oletko turvallinen ja tasapainoinen aikuinen?

Jos vastasit kyllä edellisiin kysymyksiin, saatat olla henkilö, jota etsimme. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 1.3.2022 mennessä Sirpa Iivarille: sirpa.iivari@adventtikirkko.fi

Kerro hakemuksessa itsestäsi, tehtävä, jossa haluaisit palvella, henkilö, joka voi sinua suositella sekä yhteystietosi. Liitä mukaan myös mahdolliset alan koulu- ja työtodistuksesi.

Vastaa