Uusia työntekijöitä LaNut-jaostoissa

UUTISIA UUTISIA! Suomen adventtikirkossa on nelivuotistoimikausi, joka juuri keväällä päättyi ja uusi alkoi. Hallitus valitsi LaNut-jaostoihin tulevalle 4-vuotiskaudelle seuraavat henkilöt:

Lanut jaostojen johtaja, Atte Helminen

Lapsi- ja perhetyön jaostot (0-10-vuotiaat, perheet sekä avioparityö), Sirpa Iivari

Varhaisnuorisotyön jaosto (11-13-vuotiaat), Ida Nab

Nuorisotyön jaosto:

Teinit (14-17-vuotiaat), Mikael Takamaa

Nuoret aikuiset 18-29-vuotiaat, Tiina Keronen

Polunjävijät, Tiina Keronen

Samalla tahdon kiittää kuluneesta toimikaudesta: Jani Virolainen, Katarína Anďalová ja Atte Helminen. Yhdessä oli hyvä tehdä ja yhdessä on hyvä jatkaa yhteistyötä eri merkeissä.

Jani Virolainen valittiin Suomen adventtikirkon pääsihteeriksi.

Atte Helminen jatkaa myös Evankelioimisjaostojohtajan tehtävissä

Katarína Anďalová valittiin johtamaan OIKOS-taloa tulevana vuonna.

Siunausta ja Jumalan johdatusta kaikille työtehtävissään!